De klimaatambities uit het regeerakkoord Rutte III ‘Vertrouwen in de toekomst’ en de wens om zo snel mogelijk minder afhankelijk te worden van aardgas betekenen een substantiële uitdaging voor de gebouwde omgeving. Uit onderzoek van Ecorys in opdracht van Milieudefensie blijkt dat de meeste woningeigenaren een investering van gemiddeld €18.500 euro moeten doen om van de cv-ketel naar duurzame warmte te kunnen overstappen. Een bedrag dat voor velen zonder financiële ondersteuningsmaatregelen niet op te brengen is.

Lees meer...

Het gebruik van fiscale en andere financiële prikkels om milieudoelstellingen te realiseren is al heel lang een favoriet onderwerp voor milieueconomen. In de praktijk worden zulke instrumenten vooral op het gebied van energie en vervoer gehanteerd. In een recente Europese studie is gekeken naar ervaringen met toepassingen op andere terreinen, met speciale aandacht voor de rol van de ‘civil society’. In het kader van deze studie zijn ondermeer 40 casestudies gedaan, waarvan er vier betrekking hebben op Nederland en/of België.

Lees meer...

Het door het kabinet Rutte-III voorgestelde emissiedoel van 49% reductie in 2030 past bij de ambitie uit het Parijs-akkoord om de temperatuurstijging te beperken tot ruim onder de 2 graden. De geanalyseerde maatregelen realiseren ruwweg de helft van de daarvoor benodigde emissiereductie. Het transitiebeleid wordt ingezet maar kan nog aan kracht winnen. Om de beoogde reductie van 49% in 2030 te halen, zullen in een nieuw klimaat- en energieakkoord aanvullende maatregelen uitgewerkt moeten worden. Aldus een analyse van PBL in samenwerking met het ECN.

Lees meer...

 

Op 22 en 23 november vond in Den Haag de tweede editie van het ‘Forum on Natural Capital Accounting for Better Policy’ plaats, georganiseerd door PBL, Wereldbank (WAVES), UN Statistics en het Ministerie van Buitenlandse Zaken.  Dit jaar bespraken zo’n 64 deelnemers uit meer dan 20 landen hoe natural capital accounting (NCA) kan helpen om de Sustainable Development Goals (SDG’s) dichterbij te brengen.

Lees meer...

De Nederlandse fiscale wetgeving kent meerdere hiaten bij het beprijzen van de milieuschade die bij de productie van goederen ontstaat. Ongeveer 55% van het gebruik van fossiele energie wordt nu niet belast. Ook wordt de belasting te laat ingezet. De nadruk ligt nu op de consument, terwijl het effectiever zou zijn om in een eerder stadium van het productieproces groene belastingen te heffen. Dit concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving in het rapport Fiscale vergroening: belastingverschuiving van arbeid naar grondstoffen, materialen en afval.

Lees meer...

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat