Op 12 mei 2017 kwamen 75 experts bijeen voor een seminar over het Europese emissiehandelssysteem (ETS) dat werd georganiseerd door prof. dr. Machiel Mulder, director Center for Energy Economics Research (CEER) van de Rijksuniversiteit Groningen en voorzitter van de Benelux Association for Energy Economics (BAEE), en Markus Schmid, campagneleider 'Groene stroom? Ja graag!' bij milieuorganisatie WISE.

Lees meer...

Het Handboek Milieuprijzen 2016 is gepubliceerd als opvolger van het Handboek Schaduwprijzen uit 2010. Milieuprijzen zijn kengetallen die de maatschappelijke waarde van milieuvervuiling berekenen en uitdrukken in euro’s per eenheid vervuilende stof.

Lees meer...

De drie Nederlandse planbureaus - PBL, SCP en CPB - hebben aangekondigd dat zij gezamenlijk periodiek een Verkenning Brede welvaart gaan opstellen. In 2018 zal op Verantwoordingsdag de eerste Verkenning verschijnen. Het doel is om welvaart te gaan meten aan de hand van een brede set van indicatoren, zodat ook zaken die nu niet in het bbp (bruto binnenlands product) worden gemeten, zoals milieu-effecten, vrije tijd en vrijwilligerswerk, straks zichtbaar worden gemaakt. Daarmee kan recht worden gedaan aan alle relevante aspecten van welvaart, zonder deze bij elkaar op te tellen.

Lees meer...

Over de inrichting van het nationale klimaatbeleid van het volgende kabinet hebben velen zich de laatste maanden uitgesproken, vaak in de vorm van pleidooien voor nieuwe instituties, instrumenten en functionarissen. Daarbij lopen niet zelden het wat en het hoe door elkaar heen. SER en WRR pleiten voor een functionele benadering om vanuit ambities vorm te geven aan een effectief klimaatbeleid.

Lees meer...

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat