Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

De jaarlijkse preadviezen van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde (KVS) zijn dit jaar gewijd aan het klimaatbeleid. Op 29 november werden ze gepresenteerd in het bijzijn van onder anderen minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat.

Lees meer...

Stijgt het lage btw-tarief van 6 naar 9 procent, dan neemt daardoor naar verwachting het aantal gereisde kilometers met de trein af met 1,3 procent. Voor bus, tram en metro is dat 1 procent, verwacht het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) in de publicatie ‘Prijsgevoeligheid diensten personenvervoer’.

Lees meer...

Schiphol loopt tegen zijn capaciteitsgrenzen aan. De sterk groeiende vraag naar vliegverkeer staat in contrast met de wens bij te dragen aan een duurzame ontwikkeling met een beperking van overlast (geluid en fijnstof) en reductie van de CO2-uitstoot, waarbij grenzen aan de groei nodig zijn. Decisio heeft in samenwerking met SEO voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de effecten van een aantal mogelijke beleidsopties in beeld gebracht in een verkennende MKBA.

Lees meer...

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft onlangs de 'Werkwijzer voor maatschappelijke kosten- en batenanalyses bij MIRT-verkenningen' aan de Tweede Kamer aangeboden. Bij de voorbereiding van infrastructuurprojecten die zijn opgenomen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) is het uitvoeren van een MKBA een verplicht onderdeel in de verkenning voor de onderbouwing van de voorkeursbeslissing.

Lees meer...

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat