Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

Niemand weet waar we over pakweg 30 jaar in Nederland ons brood mee kunnen verdienen. Wel is het zeker dat hernieuwbare energiebronnen en 'schone' technologieën mondiale groeimarkten zijn die enorme economische potenties hebben. Volgens recente studies liggen hier voor Nederlandse bedrijven grote mogelijkheden. Onderzoekers, beleidsmakers en bedrijfsleven gingen hierover in discussie.

Wanneer het Haringvliet een open verbinding krijgt met de Noordzee, levert dat naar verwachting jaarlijks minimaal 500 miljoen euro aan monetaire baten op door betere transportmogelijkheden, recreatie, toename van biodiversiteit, verhoogde opname van fijnstof en algemene verhoging van de kwaliteit van de leefomgeving.

Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) wil de nieuwe Stimuleringsregeling voor Duurzame Energie, de SDE+, volledig focussen op een efficiënte aanpak om de Europese doelstelling van 14% duurzame energie in 2020 te halen. Gegeven de moeilijke budgettaire situatie is het daarbij volgens Verhagen van belang iedere euro zo efficiënt mogelijk te besteden en de uitvoeringskosten zo laag mogelijk te houden. Vooruitlopend op nadere uitwerking van dit beleid reageren DWA en CE op de plannen van de minister.

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat