Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

Als Nederland nu investeert in de biobased economy, zijn er veel kansen voor economische groei en verduurzaming van de samenleving. De SER roept het kabinet daarom op stevig in te zetten op de ontwikkeling van de biobased economy. Met het advies ‘Meer chemie tussen groen en groei’ reikt de SER het kabinet daarvoor een integrale strategie aan.
Lees meer...

Analyse van het effect van vijf verschillende beleidsscenario's voor ‘Short Sea Shipping’ (SSS) toonde aan dat, ondanks de kostenstijging voor SSS, de modale verschuivingen relatief beperkt blijven tot gemiddeld 1 tot 7%. De beleidsscenario’s hebben wel een sterke impact op de emissies. Voor intercontinentale handel via de zee is gemiddeld gezien de kostenstijging zeer beperkt en is het aandeel van zeetransportkosten in de prijzen voor de eindgebruikers zo laag dat deze regulering slechts een beperkte en verwaarloosbare stijging van de prijzen voor de eindgebruikers tot gevolg heeft.
Lees meer...

Een team van onderzoekers van VITO, TML, IEEP en ARCADIS heeft in opdracht van de Europese Commissie onderzocht welke bijdrage de internationale scheepvaart kan leveren aan de verbetering van de luchtkwaliteit in Europa. De studie concentreert zich op de uitstoot van NOx en SO2 van de scheepvaart. Meer bepaald wordt onderzocht of de industrie en de scheepvaart in één handelssysteem kunnen participeren en welke de implicaties daarvan zouden zijn. In deze studie worden de juridische-, de technische-, en de economische aspecten hiervan onderzocht en wordt de potentiële impact op het milieu gekwantificeerd.
Lees meer...

De invloed van de verpakkingenbelasting op het terugdringen van de klimaateffecten van verpakkingen is beperkt van omvang. Dit komt met name doordat de verpakkingenstrategie van bedrijven niet alleen door kosten wordt bepaald, door de relatief beperkte financiële prikkel die de belasting biedt, het sterk internationale karakter van de verpakkingenmarkt en het ontbreken van een stabiel beleidskader.
Lees meer...

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat