Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

De inzet van financiële overheidsinstrumenten, zoals belastingen, subsidies en overheidsinkopen, kan bijdragen aan een versnelling van de transitie naar een circulaire economie. Door deze financiële instrumenten slim in te zetten, ontstaan economische kansen, terwijl milieuschade en onzekerheid over grondstoffenvoorziening afnemen. Dit staat in de verkenning 'Financiële instrumenten voor een circulaire economie' die de  Sociaal-Economische Raad (SER) op 25 mei j.l. naar buiten heeft gebracht.

Lees meer...

Natuurlijk kapitaalrekeningen (NKR) raken steeds meer in zwang. Het aantal landen, organisaties en mensen dat NKR ontwikkelt en in beleid gebruikt, is gestaag toegenomen, blijkt uit een gemeenschappelijk rapport van het PBL, de Wereldbank en de Verenigde Naties. NKR helpen overheden om beter onderbouwd duurzaamheids-, natuur en milieubeleid te maken. Het rapport laat echter ook zien dat mainstreaming van de NKR in beleid nog veel aandacht vraagt.

Lees meer...

De klimaatambities uit het regeerakkoord Rutte III ‘Vertrouwen in de toekomst’ en de wens om zo snel mogelijk minder afhankelijk te worden van aardgas betekenen een substantiële uitdaging voor de gebouwde omgeving. Uit onderzoek van Ecorys in opdracht van Milieudefensie blijkt dat de meeste woningeigenaren een investering van gemiddeld €18.500 euro moeten doen om van de cv-ketel naar duurzame warmte te kunnen overstappen. Een bedrag dat voor velen zonder financiële ondersteuningsmaatregelen niet op te brengen is.

Lees meer...

Recent heeft  CE Delft de kosten en verdelingseffecten van het klimaatbeleid geanalyseerd in een drietal studies in opdracht van Milieudefensie. Hoe hoog zijn de kosten voor het klimaatbeleid nou eigenlijk? En hoe zijn deze kosten verdeeld over groepen huishoudens en bedrijven?

Naar aanleiding van de publicaties van CE Delft organiseerde de Tweede Kamer vorig jaar een hoorzitting over de kosten van het klimaatbeleid waarbij CE Delft een position paper heeft ingediend. Dit artikel combineert inzichten uit het position paper met die van de meest recente studie.

Lees meer...

Het gebruik van fiscale en andere financiële prikkels om milieudoelstellingen te realiseren is al heel lang een favoriet onderwerp voor milieueconomen. In de praktijk worden zulke instrumenten vooral op het gebied van energie en vervoer gehanteerd. In een recente Europese studie is gekeken naar ervaringen met toepassingen op andere terreinen, met speciale aandacht voor de rol van de ‘civil society’. In het kader van deze studie zijn ondermeer 40 casestudies gedaan, waarvan er vier betrekking hebben op Nederland en/of België.

Lees meer...

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat