Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft onlangs de 'Werkwijzer voor maatschappelijke kosten- en batenanalyses bij MIRT-verkenningen' aan de Tweede Kamer aangeboden. Bij de voorbereiding van infrastructuurprojecten die zijn opgenomen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) is het uitvoeren van een MKBA een verplicht onderdeel in de verkenning voor de onderbouwing van de voorkeursbeslissing.

Auto’s van de zaak zorgen voor bijna 25% van de jaarlijkse totale CO2–uitstoot door het Nederlandse personenautoverkeer en kunnen daarom een belangrijke rol spelen in de vergroening van het Nederlandse wagenpark. Uit de PBL-evaluatie ‘Fiscale vergroening en de auto van de zaak’ blijkt dat de naar CO2-uitstoot gedifferentieerde bijtelling op de auto van de zaak in de periode 2011-2016 tot minder CO2-uitstoot heeft geleid. Dit beleid heeft ook duidelijke keerzijden gehad en de effectieve milieuwinst is door verschillende factoren lager uitgevallen. Met een andere vormgeving had het beleid effectiever kunnen zijn.

De kosten voor waterbeheer moeten eerlijker, duidelijker en duurzamer verdeeld worden over iedereen die belang heeft bij goed waterbeheer. Daarnaast is meer ruimte nodig voor regionaal maatwerk. Dat is het uitgangspunt van het voorstel voor een nieuw belastingstelsel dat het bestuur van de Unie van Waterschappen half juni aan haar leden heeft voorgelegd.

Groenblauwe ruimte in de stad en op het platteland levert diensten zoals bescherming tegen wateroverlast, verkoeling, lucht- en waterzuivering en ruimte om te recreëren. Allemaal diensten die inspelen op de uitdagingen van de 21ste eeuw: vergroening van de economie, klimaatadaptatie, het verder verbeteren van omgevingskwaliteit en menselijk welzijn in een verstedelijkt Vlaanderen. Met de Natuurwaardeverkenner kan u de maatschappelijke voordelen van groenblauwe ruimte snel becijferen.

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat