Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

CE Delft heeft in dialoog met een brede stakeholdergroep onderzocht wat de kosten en effecten zijn het invoeren van statiegeld op kleine flesjes en blikjes in Nederland. Conclusie is dat een reductie van 70 tot 90% blikjes en flesjes in zwerfafval bereikt kan worden maar dat dit wel enkele tientallen miljoenen per jaar kost, vooral omdat supermarkten moeten investeren in extra innamemachines.

Lees meer...

Gemeenten spelen een belangrijke rol in de energietransitie en vele pakken deze rol ook op. Maar in hoeverre slagen gemeenten er in de praktijk in om hun ambities voor een energieneutrale gebouwde omgeving en hernieuwbare-energieopwekking te verwezenlijken. Ondanks grote ambities om ‘van gas los’ te gaan, hebben gemeenten moeite om op grote schaal warmtenetten te realiseren in de gebouwde omgeving. Vooral bij bestaande woningen en gebouwen stokt de voortgang. De oorzaken hiervan liggen met name in het gebrek aan wettelijke armslag die gemeenten hebben om zaken af te dwingen en de beperkte financiële ruimte van commerciële warmtebedrijven om aantrekkelijke tarieven te kunnen bieden. Dit blijkt uit een onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Lees meer...

Groot-Brittannië heeft sinds enkele jaren een eigen koolstofprijs in de elektriciteitsvoorziening. Deze heeft bijgedragen aan een zeer sterke vermindering van de elektriciteitsproductie door kolencentrales in 2016. Een koolstofprijs heeft effect. Introductie van zo’n prijs in Nederland hoeft niet op dezelfde wijze uit te pakken omdat wij meer elektriciteitsverbindingen met het buitenland hebben. Aldus Pieter Boot in een recente PBL-notitie.

Lees meer...

Op 12 mei 2017 kwamen 75 experts bijeen voor een seminar over het Europese emissiehandelssysteem (ETS) dat werd georganiseerd door prof. dr. Machiel Mulder, director Center for Energy Economics Research (CEER) van de Rijksuniversiteit Groningen en voorzitter van de Benelux Association for Energy Economics (BAEE), en Markus Schmid, campagneleider 'Groene stroom? Ja graag!' bij milieuorganisatie WISE.

Lees meer...

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat