Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

Het Vlaamse subsidiebeleid ten aanzien van zonnepanelen houdt een hoge kost in, kwam vooral de hogere inkomens ten goede en betekent een verschuiving van de last naar toekomstige generaties. Het systeem van groenestroomcertificaten was bovendien een dure manier om zonnepanelen te promoten omdat gezinnen een hoog rendement willen alvorens tot investeren over te gaan. Directe investeringssteun zou effectiever geweest zijn.

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft een unaniem advies uitgebracht over het Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). Het bespreekt maatschappelijke zorgen en bezwaren én de voorziene waarborgen voor de bescherming van publieke belangen. Het advies beoogt bij te dragen aan een meer geïnformeerd debat over TTIP en levert een meetlat voor de toetsing van een definitief verdrag. Aangezien de onderhandelingen nog gaande zijn, spreekt het advies geen oordeel over TTIP uit.

De afspraken in het klimaatakkoord van Parijs hebben de vraag of er een transitie naar een klimaatneutraal energiesysteem komt verschoven naar de vraag hoe deze transitie er moet komen. De Nederlandsche Bank (DNB) bepleit daarom in de publicatie ‘Tijd voor Transitie’ een tijdige en beheerste transitie naar een klimaatneutrale economie.

Sinds 1 januari 2015 is het toegestane zwavelgehalte van op de Noordzee en Baltische Zee gebruikte scheepsbrandstoffen met een factor 10 verlaagd, naar 0,1%. Voorafgaand aan deze nieuwe regel zijn discussies gevoerd over de beschikbaarheid van laagzwavelige brandstoffen, de milieu- en economische effecten en de noodzaak voor strikte controle op naleving. In opdracht van de Duitse NGO NABU heeft CE Delft een eerste inventarisatie van resultaten gemaakt.

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat