Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

Wat is de schade bij wateroverlast? Welke investeringen moeten worden gepleegd om wateroverlast en bijbehorende schade te voorkomen? Hoe kan je deze bedragen gebruiken voor kosten-batenanalyses? Om waterbeheerders te helpen bij het beantwoorden van deze lastige vragen heeft STOWA de Waterschadeschatter (WSS) ontwikkeld.

Lees meer...

Om energiegebruik in woningen te verminderen doen subsidies voor kleine renovaties meer kwaad dan goed. Om lock-ins en halfslachtige ingrepen te vermijden moeten beleidsmakers subsidies en verlaagde heffingen heroriënteren om structurele ingrepen zoals sloop & herbouw aan te moedigen. Dat blijkt uit onderzoek door de KU Leuven waarover onlangs werd gepubliceerd in het tijdschrift 'Energy Policy'.

Lees meer...

Het is tijd voor een herwaardering van infrastructuren als aangrijpingspunt voor duurzaamheidsbeleid. Institutionele hervormingen zijn dringend noodzakelijk om maatschappelijk gewenste investeringen in duurzaamheid uit te lokken en infrastructuren opnieuw een rol te laten spelen als ‘agents of change’. Dat staat in een recent working paper van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).

Lees meer...

LEI Wageningen UR is nagegaan of economische prikkels in de landbouw het gebruik van natuurlijke hulpbronnen kunnen verduurzamen. Lastenverzwaring voor het gebruik van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen blijkt relatief weinig effect te hebben. Het belasten van hoge emissies en het belonen van lage emissies is wel een economische prikkel om de landbouw te vergroenen. Het onderzoek is uitgevoerd voor het ministerie van EZ.

Lees meer...

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat