Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) heeft een uitgebreide combinatie van regelgeving en begeleiding gecreëerd. Na een goede start met teruglopende watervervuiling, is er echter beperkte vooruitgang op het gebied van waterkwaliteit, -kwantiteit en ruimtegebruik. Vermoedelijk worden de gestelde doelen niet gehaald.

In een studie voor het Europees Parlement is gekeken naar het EU waterbeleid. Enerzijds is de voortgang van de implementatie, effectiviteit en dekking van het huidige beleid geëvalueerd (ex-post). De bevindingen zijn vergeleken met de conclusies uit de evaluatie ‘Blueprint to Safeguard Europe’s Water Resources’ van de Europese Commissie. Daarnaast zijn, met het oog op toekomstig beleid, de kosten en baten van additioneel beleid bepaald binnen vijf case studies (ex-ante).

Lees meer...

Nederland kan profiteren van het slimmer omgaan met grondstoffen. Om dit bereiken is een kabinetsbrede circulaire agenda nodig. Dit stelt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur in zijn advies ‘Circulaire economie: van wens naar uitvoering’ dat op 18 juni 2015 is aangeboden aan de minister van Economische Zaken en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. Een kabinetsbrede aanpak kan meer samenhang brengen in de grote inspanningen die op dit moment al op diverse plaatsen worden geleverd om de economie circulair te maken.

Lees meer...

Wat kan de overheid doen om groene groei te bevorderen? In de aanloop naar de tussenbalans Groene Groei van het kabinet (naar verwachting voor de zomer 2015), schetst het PBL beleidsuitdagingen voor de lange termijn en draagt het tien handelingsopties aan waardoor de groenegroeiagenda van de overheid aan kracht kan winnen.

Lees meer...

Op 5 juni hield het Europese netwerk van hoofden van milieuagentschappen (EPA Netwerk) een bijeenkomst over Groene Groei in Brussel. Belangrijke conclusie van de dag was dat, tenzij de Europese Unie de kansen benut die de overgang naar een groene economie biedt, zij riskeert om achterop te raken bij andere economieën in de wereld. Een paar impressies van deze bijeenkomst.

Lees meer...

Het Directoraat-Generaal Handel en Internationale Samenwerking (DGIS) heeft recent zijn milieuafdeling tot de afdeling Inclusieve Groene Groei omgedoopt. Op verzoek van DGIS schreef het PBL een notitie over de betekenis van Inclusieve Groene Groei, ook wel ‘the economics of sustainable development’ genoemd. De notitie maakt inzichtelijk waarom het ontwikkelen van effectief beleid voor Inclusieve Groene Groei in ontwikkelingslanden lastig is en schetst noodzakelijke kernelementen voor een groene en inclusieve groei strategie.

Lees meer...

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat