Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

Op 11 maart 2014 aanvaardde Machiel Mulder het ambt van bijzonder hoogleraar Regulering van Energiemarkten aan de Faculteit Economie & Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen met het uitspreken van zijn inaugurele rede. Daarin wees hij op het belang van zorgvuldig ontworpen regelgeving voor een goed functionerende energiemarkt en een betrouwbare en duurzame energievoorziening. In dit artikel een ingekorte versie van deze oratie. 

Bedrijven zijn aansprakelijk voor hun milieurisico’s. Toch draait de samenleving met regelmaat op voor niet-verhaalbare milieuschade. Regering en parlement overwegen daarom de invoering van een wettelijke zekerheidstelling voor milieuschade. Indien hiertoe wordt besloten adviseert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) om bedrijven zelf te laten kiezen hoe zij aan deze plicht voldoen. 

De aanschafbelasting voor personenauto's (de bpm) is sinds 2006 steeds sterker afhankelijk van de CO2-uitstoot van de auto. Hiermee probeert de overheid de verkoop van zuinige auto's met lage CO2-uitstoot te bevorderen. Uit een evaluatie van het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) blijkt dat deze vergroening van de bpm effectief is: het heeft geleid tot de verkoop van meer kleine en zuinige auto's en de grote, onzuinige modellen worden steeds minder populair.

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat