De CO2 Bank Utrecht biedt sinds 2014 bedrijven, overheden, instellingen en particulieren de mogelijkheid om de eigen uitstoot van broeikasgassen te compenseren middels duurzame projecten in de eigen regio. Zo verbindt de compenserende partij zich aan een zichtbaar en 'aaibaar' project dichtbij. De CO2 Bank Utrecht is, samen met Zeeuws Klimaatfonds en Klimaatfonds Haaglanden, aangesloten bij de onlangs afgesloten Green Deal Nationale Koolstofmarkt.

Lees meer...

In de studie 'Ondernemen met natuurlijk kapitaal in de voedselsector' analyseert het PBL de businessmodellen van de innovatieve ondernemers en de betekenis van deze bedrijven voor de verduurzaming van het voedselsysteem als geheel. Voor het onderzoek zijn interviews en workshops gehouden met 15 kleine innovatieve voedselbedrijven. De onderzoekers bediscussieerden de resultaten met stakeholders uit het gangbare voedselsysteem en beleidsmakers. De kleine voedselbedrijven kunnen vooralsnog geen complete verduurzaming van de sector bewerkstelligen. Toch spelen deze innovatieve ondernemers een belangrijke rol: ze dagen de grote bedrijven in de voedselsector uit tot innovatie en verduurzaming.

Lees meer...

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat