Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

Duurzaamheid is een hot topic. Niet alleen bij consumenten, ook retailers, cateraars en groothandelaren nemen hun verantwoordelijkheid om de marktvraag naar duurzamere producten te stimuleren. Retailers werken soms met tienduizenden producten. Daarom is er een grote behoefte aan een integraal systeem dat alle duurzaamheidsthema’s omvat en toegepast kan worden op alle productcategorieën. The Sustainability Consortium (TSC) ontwikkelde een wereldwijd geharmoniseerd monitoringsysteem voor duurzaamheidsmeting van consumentenproducten. Hiermee krijgen bedrijven een efficiënt instrument in handen om verduurzaming consistent, integraal en continu door de hele keten te stimuleren. Wereldwijd gebruiken meer dan 2500 bedrijven het instrument.

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (hierna: EZK) heeft PricewaterhouseCoopers onderzocht in welke mate broeikasgassen beprijsd zijn in de industrie in Nederland en in een aantal landen met vergelijkbare industriële activiteit. Daarnaast is onderzocht wat de gevolgen zijn van een nationale heffing op productie- en investeringsbeslissingen van de twaalf grootste Nederlandse industriële partijen. Uit dit onderzoek blijkt dat alle onderzochte sectoren (in meerdere of mindere mate) kwetsbaar zijn voor weglekeffecten. Dit heeft tot gevolg dat de aantrekkelijkheid van de industriële activiteit afneemt bij invoering van een nationale heffing, en leidt tot kans op weglek van economische activiteit. De grootte van dit effect is echter afhankelijk van de vormgeving van de heffing en van aanvullend beleid.

ASN Bank wil in 2030 netto 'biodiversiteitpositief' zijn met al zijn investeringen. Maar hoe meet je de impact van een investeringsportfolio op biodiversiteit? Samen met CREM en PRé Sustainability heeft de bank een methodiek ontwikkeld waarmee hij internationaal voorop loopt.

Voor een ontwikkelingscentrum in Togo werd in 2018 een zonne-energie installatie gebouwd. Om het onderhoud en het langdurig gebruik hiervan te verzekeren, werd deze installatie uitgebreid en werden extra powerbanks voorzien. Het netwerk van klanten en de directe inkomsten motiveren het centrum om de installatie te onderhouden aangezien men hiermee ook omliggende dorpen van energie kan voorzien. Het optimaal beheer van de powerbanks werd bepaald via een marktanalyse en het uitwerken van een businessmodel.

De Nederlandse economie telt zo’n 85.000 circulaire activiteiten die werk bieden aan circa 420.000 mensen. Circulariteit heeft daarmee een plek veroverd in de Nederlandse economie. Maar er is nog geen zicht op de door het kabinet beoogde versnelde overgang naar een volwaardige circulaire economie. Hiervoor zijn veel meer nieuwe circulaire initiatieven nodig dan de ca 1.500 die nu in kaart zijn gebracht.

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat