Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

Duurzaamheid is een hot topic. Niet alleen bij consumenten, ook retailers, cateraars en groothandelaren nemen hun verantwoordelijkheid om de marktvraag naar duurzamere producten te stimuleren. Retailers werken soms met tienduizenden producten. Daarom is er een grote behoefte aan een integraal systeem dat alle duurzaamheidsthema’s omvat en toegepast kan worden op alle productcategorieën. The Sustainability Consortium (TSC) ontwikkelde een wereldwijd geharmoniseerd monitoringsysteem voor duurzaamheidsmeting van consumentenproducten. Hiermee krijgen bedrijven een efficiënt instrument in handen om verduurzaming consistent, integraal en continu door de hele keten te stimuleren. Wereldwijd gebruiken meer dan 2500 bedrijven het instrument.

 
De uitzonderlijke droogte van 2018 heeft zijn weerslag heeft gehad op verschillende waterbehoevende sectoren in Nederland. Ecorys is gevraagd door het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat om de economische schade in kaart te brengen ten gevolge van de droogte in 2018. Het onderzoek schat het economisch effect van de droogte voor de belangrijkste zoetwatergebruikers in op netto 450 tot 2.080 miljoen euro.

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (hierna: EZK) heeft PricewaterhouseCoopers onderzocht in welke mate broeikasgassen beprijsd zijn in de industrie in Nederland en in een aantal landen met vergelijkbare industriële activiteit. Daarnaast is onderzocht wat de gevolgen zijn van een nationale heffing op productie- en investeringsbeslissingen van de twaalf grootste Nederlandse industriële partijen. Uit dit onderzoek blijkt dat alle onderzochte sectoren (in meerdere of mindere mate) kwetsbaar zijn voor weglekeffecten. Dit heeft tot gevolg dat de aantrekkelijkheid van de industriële activiteit afneemt bij invoering van een nationale heffing, en leidt tot kans op weglek van economische activiteit. De grootte van dit effect is echter afhankelijk van de vormgeving van de heffing en van aanvullend beleid.

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat