Ecorys heeft onderzocht of een aanpassing van de marktregels op lange termijn nodig is zodat voldoende investeringen in een volledig duurzame elektriciteitsmarkt tot stand komen. Het blijkt dat de huidige ‘energy-only markt’ dit kan bieden. De werking kan wel verder geoptimaliseerd worden zodat de marktregels minder beperkend zijn voor marktpartijen.

Lees meer...

Steeds meer bedrijven in Nederland zijn actief in biobased economy. Dat blijkt uit de jaarlijkse monitoring van de RVO.nl. Ook draagt de overheid meer bij aan onderzoek op dit vlak. De biobased economy (BBE) maakt groene groei mogelijk. Door hernieuwbare grondstoffen te gebruiken ontstaan nieuwe economische kansen en vermindert tegelijkertijd de uitstoot van CO2. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken houdt RVO.nl de ontwikkeling van BBE bij.

Lees meer...

De CO2 Bank Utrecht biedt sinds 2014 bedrijven, overheden, instellingen en particulieren de mogelijkheid om de eigen uitstoot van broeikasgassen te compenseren middels duurzame projecten in de eigen regio. Zo verbindt de compenserende partij zich aan een zichtbaar en 'aaibaar' project dichtbij. De CO2 Bank Utrecht is, samen met Zeeuws Klimaatfonds en Klimaatfonds Haaglanden, aangesloten bij de onlangs afgesloten Green Deal Nationale Koolstofmarkt.

Lees meer...

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat