De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) hebben onderzoek gedaan naar de rol van de financiële professional bij ondernemingen bij het proces van monitoring en rapportering van de CO2-uitstoot. Die rol blijkt vooralsnog beperkt te zijn.

Lees meer...

Ecofys (onderdeel van Navigant) en Berenschot hebben in opdracht van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) onderzocht hoe de chemische industrie haar broeikasgasemissies met ongeveer 90 procent kan reduceren in 2050. Omdat die transitie veel kost en afhankelijk is van andere sectoren is samenwerking met deze sectoren en de overheid essentieel.

Lees meer...

Ecorys heeft onderzocht of een aanpassing van de marktregels op lange termijn nodig is zodat voldoende investeringen in een volledig duurzame elektriciteitsmarkt tot stand komen. Het blijkt dat de huidige ‘energy-only markt’ dit kan bieden. De werking kan wel verder geoptimaliseerd worden zodat de marktregels minder beperkend zijn voor marktpartijen.

Lees meer...

Steeds meer bedrijven in Nederland zijn actief in biobased economy. Dat blijkt uit de jaarlijkse monitoring van de RVO.nl. Ook draagt de overheid meer bij aan onderzoek op dit vlak. De biobased economy (BBE) maakt groene groei mogelijk. Door hernieuwbare grondstoffen te gebruiken ontstaan nieuwe economische kansen en vermindert tegelijkertijd de uitstoot van CO2. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken houdt RVO.nl de ontwikkeling van BBE bij.

Lees meer...

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat