Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

De werkgelegenheid in de circulaire economie in Vlaanderen groeit snel en creëert arbeidsplaatsen voor laaggeschoolden. De transitie naar een circulaire economie in Vlaanderen biedt eerder een kans dan dat ze een bedreiging vormt voor de sociale economie waarin wordt gefocust op tewerkstelling voor kansgroepen. Veel circulaire activiteiten lenen zich goed voor kansgroepwerknemers, zoals sorteren, onderhoud, reparatie en mogelijk ook refurbishment.

Lees meer...

Wanneer zijn bio-gebaseerde chemicaliën duurzaam en wat moeten we daarvoor meten? Dat is de vraag die wordt behandeld in een studie van de Universiteit Antwerpen, het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO) en Universiteit Hasselt.

Lees meer...

Op 1 februari 2019 vond de twaalfde Belgian Environmental Economics Day plaats in Antwerpen. Steven Van Passel (departement Engineering Management, Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie, Universiteit Antwerpen) organiseerde dit jaar de bijeenkomst van Belgische milieueconomen. 70 deelnemers waren aanwezig.

Lees meer...

Het departement Omgeving van de Vlaamse Overheid onderzocht bij supermarkt Colruyt en de bedrijfsrestaurants van KBC en Universiteit Gent gedragsinterventies ('nudges') op lange termijn. Dit is een uniek project in België. Door bij Colruyt de visuele aantrekkelijkheid bij de seizoensgroenten te verhogen, het vegetarisch alternatief naast de niet-vegetarische producten te plaatsen en kleinere vleesporties aan te bieden, werd de klant gestimuleerd duurzamere keuzes te maken. De testen bleken ook op lange termijn positief. Hoewel de resultaten in de bedrijfsrestaurants op korte termijn positief waren, bleven de langetermijneffecten uit. Dit soort interventies blijkt bij herhaling (dus op lange termijn) minder effectief te zijn, mogelijk door het wegvallen van het verrassingseffect.

Lees meer...

De Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) heeft in het najaar van 2018 een eerste verkenning uitgevoerd naar de kansen voor Valuta voor Veen in Utrecht. In deze fase is met verschillende overheden, kennisinstellingen en belangenorganisaties gesproken over de kansrijkheid van het model. Ook is verkend welke maatregelen boeren het beste kunnen nemen om hun percelen te vernatten, en hiermee bodemdaling en CO2-uitstoot te verminderen.

Lees meer...

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat