Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

CO2 afvangen en deze vervolgens geologisch opslaan (CO2 capture and storage, CCS) wordt steeds meer beschouwd als een onvermijdelijke maatregel om grootschalige reducties in broeikasgassen te realiseren. Daarnaast zijn een groot aantal olievelden in het Noordzeegebied bijna uitgeput. Door de injectie van CO2 afkomstig van bijvoorbeeld een gasgestookte elektriciteitscentrale, kan er meer olie ontgonnen worden en wordt de levensduur van het olieveld verlengd (CO2-enhanced oil recovery, CO2-EOR). Nadien kan het uitgeputte olieveld verder gebruikt worden voor injectie van CO2. Een recente studie berekent voor verschillende scenario’s de impact op de opwarming van de aarde, de economische haalbaarheid, en de trade-offs die hiertussen plaatsvinden.

Lees meer...

Klimaatbeleid is de kern van de energietransitie, die een volledige uitfasering van fossiele brandstoffen vereist. Begin deze eeuw heeft de Europese Unie marktwerking in het klimaatbeleid geïntroduceerd door emissiehandel mogelijk te maken. Die markt voor emissierechten heeft regels nodig om te kunnen functioneren, maar nu dreigt overregulering waardoor de energierekening verder kan stijgen. Dat betoogt de Groningse hoogleraar Edwin Woerdman in zijn recente oratie.

Lees meer...

Je woning verwarmen met hout is veel schadelijker voor het milieu dan alle andere verwarmingstypes. Open haarden spannen daarbij de kroon, maar ook recente houttoestellen zijn een stuk schadelijker dan bijvoorbeeld moderne gasinstallaties. Hout als verwarmingsbrandstof is verantwoordelijk voor 60 % van alle directe milieuschadekosten, hoewel maar 20 % van de Vlaamse gezinnen hout gebruikt. Warmtepompen en -netten hebben de laagste schadekosten. De Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) liet deze studie uitvoeren als bijdrage aan de Green Deal Huishoudelijke Houtverwarming.

Lees meer...

Een recent gepubliceerd artikel, ‘Does it pay for cities to be green?’, toont aan dat steden die milieuverbeteringen realiseren meer buitenlandse investeringen aantrekken. De onderzoekers bestudeerden steden van verschillende grootte over een periode van 7 jaar. De resultaten zijn van groot belang voor overheid en bedrijfsleven, met name met het oog op toenemende verstedelijking en zorgen over leefbaarheid en duurzaamheid.

Lees meer...

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat