Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

Buck Consultants International ontwikkelde in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een methodiek om effecten van de invoering van Zero Emissie (ZE) zones voor stadslogistiek in Nederlandse steden op gestructureerde wijze in beeld te brengen. De resultaten zijn veelbelovend: investeren in een ZE zone voor stadslogistiek leidt tot substantiële maatschappelijke baten op het gebied van klimaat en luchtkwaliteit. Bovendien sluit de ZE zone goed aan bij lokale ambities om de leefbaarheid in stadscentra en wijken te verbeteren met een aantrekkelijk verblijfsklimaat voor bewoners, bezoekers en winkelend publiek. Het draagvlak voor het investeren in ZE zones is hiermee vergroot. Zaak is nu om de juiste stappen te zetten om van ‘rekenen’ naar beleidsmaatregelen te komen.

Veel huishoudens zijn bereid om deel te nemen aan een programma dat de controle zou overnemen van een aantal huishoudelijke toestellen, om 'piekbelasting' in de winter te verminderen. Dat blijkt uit een keuze-experiment dat werd uitgevoerd in België. 95% van de deelnemers zouden deelnemen aan zo'n programma indien ze een vergoeding van 41 euro per huishouden en per jaar zouden ontvangen.

De komende decennia zal het aantal windmolenparken in de Noordzee substantieel worden opgeschaald om klimaatverandering tegen te gaan. Deze toename kan een negatief effect hebben op het mariene ecosysteem en daarbij op de levering van ecosysteemdiensten en goederen die bijdragen aan menselijk welzijn. In opdracht van Rijkswaterstaat is een studie uitgevoerd naar de cumulatieve effecten van windmolenparken op zee, gekoppeld aan ecosysteemdiensten, om zo de mogelijke sociaaleconomische effecten in beeld te kunnen brengen en de besluitvorming binnen OSPAR te ondersteunen. OSPAR is de organisatie die verantwoordelijk is voor internationale afstemming op het gebied van bescherming van het mariene milieu voor de Noordoost Atlantische Oceaan.

Bedrijven gaan minder kunststofafval voortbrengen als de heffing op het verbranden van afval wordt verhoogd. Dat blijkt uit een analyse van Vlaamse gegevens. Maar om te zorgen dat het resterende kunststofafval duurzaam wordt verwerkt (bijvoorbeeld gerecycled) is naast een hogere heffing ook uitbreiding van de verwerkingscapaciteit nodig.

Fietsen heeft veel voordelen, maar wat investeren in fietsprojecten de maatschappij precies oplevert is vaak onbekend. Terwijl dat wel nodig is om burgers, ondernemers of raadsleden te overtuigen. Of om te bekijken of het beter is om in een fietsproject of juist in een OV- of wegproject te investeren bijvoorbeeld. Decisio helpt 13 Europese steden om de economische waarde van fietsen in beeld te brengen en deze steden zo leefbaarder te maken.

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat