Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

De Europese Commissie wil in het tweede kwartaal van 2021 een voorstel op tafel brengen voor een “Carbon Border Adjustment Mechanism, for selected sectors” als onderdeel van de New Green Deal van 11 december 2019. Men denkt bijvoorbeeld aan staal, aluminium en cement. In eerste instantie dacht men aan een importheffing; maar na de eerste kritieken wil men het voorstel nu iets ruimer insteken.

Een interdisciplinaire groep wetenschappers van de KU Leuven presenteerde op 14 januari haar visie op een duurzaam en haalbaar energie- en klimaatbeleid. De tekst 'Een duurzame energievoorziening voor België' schaart zich achter het klimaatakkoord van Parijs en de Europese Green Deal en bekijkt hoe België daar het best aan kan bijdragen.

Dit is een essentiële vraag nu we aan de vooravond staan van het sluiten van een maatschappijbreed Klimaatakkoord dat de CO2-emissies in 2030 moet halveren t.o.v. 1990. We zijn nu nog niet eens halverwege met reducties. Er is veel discussie of een CO2-heffing nodig is of dat dat juist contraproductief zou zijn. Maar wat is de bijdrage momenteel van het Europees emissiehandelssysteem (ETS) en wat heeft het nog in petto?

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat