Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

Dit is een essentiële vraag nu we aan de vooravond staan van het sluiten van een maatschappijbreed Klimaatakkoord dat de CO2-emissies in 2030 moet halveren t.o.v. 1990. We zijn nu nog niet eens halverwege met reducties. Er is veel discussie of een CO2-heffing nodig is of dat dat juist contraproductief zou zijn. Maar wat is de bijdrage momenteel van het Europees emissiehandelssysteem (ETS) en wat heeft het nog in petto?

Op 11 September 2018 sprak The European Automobile Manufacturers Association (ACEA) zich uit tegen de toekomstige Europese CO2-normen voor vrachtwagens en stelt dat hun klanten ‘nog niet klaar zijn’ voor de volgende stappen in het verduurzamen van het wegtransport. Een aantal transportbedrijven concludeert echter, dat de ACEA helemaal niet naar hun mening heeft gevraagd.

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat