Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

Hoewel het gebruik ervan zich beperkt tot een aantal specifieke soorten chemische stoffen (zoals oplosmiddelen en katalysatoren), kan 'Chemical Leasing' economische en ecologische voordelen opleveren voor leveranciers en afnemers. Sterker nog, Chemical Leasing heeft veel potentie om de chemische industrie te helpen verduurzamen, door het toepassen van innovatieve business modellen die gericht zijn op dialoog, samenwerking en bundeling van de kennis en ervaringen van de producenten en gebruikers.

Volgens Miller (2002) komen er elk jaar 1.000 nieuwe synthetische chemicaliën op de markt, bovenop de circa 75.000 chemische stoffen die al commercieel beschikbaar zijn. De gezondheids- en milieurisico's van het gebruik van chemicaliën worden al lange tijd onderkend, zoals kankerverwekkende effecten (zie Hayes, 1998) en de negatieve gevolgen voor de landbouw en de bosbouw ( zie Carson, 1962).

Chemical Leasing (ChL) is ontwikkeld als een gezamenlijk service-oriented business model, in aanvulling op beleidsinitiatieven, wetenschap en techniek gebruikt bij het bevorderen van een duurzame chemie (Lozano, et al. 2013). ChL is gericht op een efficiënter gebruik van en vermindering van de risico 's van chemische stoffen. bescherming van de volksgezondheid, verbetering van de economische en milieuprestaties van de deelnemende bedrijven en een betere toegang voor die bedrijven in nieuwe markten (UNIDO, 2011).

In plaats van het genereren van winst door een groot volume te verkopen aan bedrijven die de chemische stoffen gebruiken, wordt in het ChL-concept de chemische producent of leverancier, die de eigenaar van de chemicaliën blijft, betaald voor een geleverde dienst (bijvoorbeeld, in plaats van het volume of gewicht aan chemicaliën, wordt met vierkante meters gelakt oppervlak gerekend).

Voorbeelden van toepassing van ChL worden gevonden in Oostenrijk, Brazilië, Colombia, Kroatië, Duitsland, Nicaragua, Rusland, Servië, Sri Lanka, Oeganda, Oekraïne en het Verenigd Koninkrijk (zie Geldermann , et al., 2009; UNIDO, 2011). De sectoren waar ChL wordt toegepast zijn onder meer de auto-industrie en de textiel-, petrochemische - en grafische industrie, met chemische stoffen als oplosmiddelen, kleurstoffen, smeermiddelen, lijm en katalysatoren (UNIDO, 2011).

In tegenstelling tot traditionele sales business modellen voor chemische stoffen, die weinig of geen stimulans bieden tot het voorkomen van overconsumptie, tot efficiënt gebruik van chemicaliën of effectieve recycling (Ohl & Moser, 2007), is ChL gericht op samenwerking, optimalisatie en reductie van het chemicaliënverbruik. ChL kan worden beschouwd als een Product-Service System (PSS) (zie Mont, 2002).

Bij het toepassen van ChL moeten bedrijven de gehele levenscyclus van een product of dienst, met inbegrip van de winning, het gebruik en de verwijdering in beschouwing nemen. Daarbij moet tevens rekening gehouden worden met: (1) kosten bij de gebruiker en aan de kant van de dienstverlener, die bestaan uit te treffen voorzieningen, arbeid, afvalverwerking, inkomende en uitgaande logistiek, overhead, en verzekeringen (Perry & Green , 1984), en (2) milieu- en sociale effecten en kosten (DeSimone & Popoff, 2000).

Het vervangbaarheidsprincipe (aanvaardbaarheid van vervangen of te vervangen door een ander item) kan helpen beslissen om een product/dienst te leasen of niet. Figuur 1 toont een analyse van dit principe. De mate van terugwinning in ChL-projecten varieerde van 75 % tot 100 %.

Figuur 1: Vervangbaarheid / residuele waarde risico analyse

Lozano, Carpenter, en Lozano (2014) stellen op basis van hun beschouwingen de volgende definitie voor:
"Chemical Leasing is een business model gebaseerd op samenwerkingsverbanden tussen twee of meer industriële partners, waarbij de een gebruik maakt van de chemicaliën en de ander zijn service biedt, zodanig dat milieueffecten en het gebruik van gevaarlijke chemische stoffen worden verminderd. Als een beginsel van leasing, gaat het om onbeperkte toegang tot chemicaliën voor de gebruiker. De soorten chemicaliën die onder het begrip vallen zijn reagentia, stoffen die gemakkelijk zijn terug te winnen en een hoge mate van terugwinning kennen (meer dan 75 %), zoals oplosmiddelen en katalysatoren, en die geen deel uitmaken van het eindproduct. Goede kandidaten zijn chemische stoffen die een hoog risico vormen voor de menselijke gezondheid of het milieu en een hoge waarde vertegenwoordigen. "

 


Het volledige artikel is te vinden op http://dx.doi.org/10.1016/j.resconrec.2014.02.003. Meer informatie: Dr. Rodrigo Lozano, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Referenties:

Carson R. Silent Spring. USA: Houghton Mifflin; 1962 

DeSimone, L. D., & Popoff, F. (2000). Eco-Efficiency. The Business Link to Sustainable Development: MIT Press.

Geldermann, J., Daub, A., & Hesse, M. (2009). Chemical Leasing as a model for sustainable development (Vol. Research Paper Nr. 9). Göttingen, Germany: Georg-August-Universität Göttingen.

Hayes RB. Review of occupational epidemiology of chromium chemicals and respiratory cancer. Sci Total Environ 1988;71(3):331–9

Lozano, R., Carpenter, A., & Satric, V. (2013). Fostering green chemistry through a collaborative business model: A Chemical Leasing case study from Serbia. Resources, Conservation, and Recycling, 78, 136-144. doi: 10.1016/j.resconrec.2013.07.007

Miller, G. T. (2002). Living in the Environment (12th ed.). Belmont, California, USA: Thomson Learning, Inc.

Mont, O., Dalhammar, C., & Jacobsson, N. (2006). A new business model for baby prams based on leasing and product remanufacturing. Journal of Cleaner Production, 14, 1509-1518. doi: 10.1016/j.jclepro.2006.01.024

Ohl, C., & Moser, F. (2007). Chemical Leasing Business Models – A Contribution to the Effective Risk Management of Chemical Substances. Risk Analysis, 27(4), 999-1007. doi: 10.1111/j.1539-6924.2007.00938.x

Penza, P. (2012). ASSILEA's survey on recovery rates of leased goods on defaulted counterparties: some insights and elements of discussion. Rome, Italy: ASSILEA (Associazione Italiana Leasing).

Perry, R. H., Green, D. (1984). Perry's Chemical Engineering Handbook. New York, USA: McGraw-Hill. Sixth Edition

UNIDO. (2011). Chemical leasing: A global success story.  Innovative business approaches for sound and efficient chemicals management. Vienna, Austria: United Nations Industrial Development Organization.

 

 

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat