Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

Internationale investeringsverdragen hebben als doel de investeerders te beschermen door ze te vrijwaren van onredelijke beleidswijzigingen in het gastland. Dit kan echter de ontwikkeling van de milieubescherming en duurzaamheid in het gastland frustreren. Moderne investeringsverdragen bevatten clausules die dit probleem verhelpen.

Op 4 en 5 november 2013 vond het congres: 'Bridging the Gap between International Investment Law and the Environment' plaats in Den Haag. Het congres werd georganiseerd door het departement rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht, Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law en door Nyenrode Business Universiteit. Het congres werd gesteund door het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Ministerie van Infrastructuur & Milieu en de advocatenkantoren Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn en Paulussen advocaten. De organisatoren van het congres waren Yulia Levashova, L.L.M., Dr. Tineke Lambooy en prof. Ige Dekker.

De eerste dag van het congres was gewijd aan een debat tussen genodigde wetenschappers. Besproken onderwerpen waren:
• algemene beginselen van internationaal investeringsrecht en het milieu;
• wettelijke regelingen;
• diverse cases.

De tweede dag van het congres was gericht op een breder publiek: beleidsmakers, arbiters, advocaten, NGO's en academici. Onderwerpen van de deelsessies waren toegang tot water, klimaatverandering, het perspectief van intergouvernementele organisaties als UNCTAD en OESO, zorgen en dilemma's van niet-Europese kapitaalimporterende landen en het Europese investeringsbeleid.

De interactie tussen investeringsrechten en het milieu wordt steeds duidelijker zichtbaar. Vertegenwoordigers van milieubelangen gaan zich meer met investeringsrechten bezig houden en omgekeerd. Recentere investeringsovereenkomsten verwijzen daardoor inmiddels vaak naar milieurecht. Deze ontwikkeling is mede het gevolg van het werk van internationale organisaties zoals de OESO. Prof. Viñuales, van de Universiteit van Cambridge stelde dat er nog steeds verdere ontwikkeling in deze nodig is: De huidige stand is vergelijkbaar met waar de discussie over handelsakkoorden en milieu in 1996 stond.

Twee voorbeelden van de vele cases die zijn besproken zijn het recht van toegang op water en de bescherming van investeerders tegen discriminatoire milieueisen.

In recente arbitragezaken is het recht op water in beschouwing genomen. Een door prof. Tanzi van de Universiteit van Bologna aangehaald voorbeeld is het dispuut 'Suez et. al. vs. The Argentine Republic'. In deze zaak accepteerde het ingeschakelde tribunaal de verenigbaarheid tussen internationaal investeringsrecht en het recht op toegang tot water. Dit betekende dat Argentinië zowel de mensenrechtenverplichtingen, zoals het recht op toegang tot water, en de internationale investeringsverplichtingen moest respecteren.

Dr. Jacur van de Universiteit van Milaan besprak de case van de Zweedse energiemaatschappij Vattenfall die in 2007 in Hamburg een kolencentrale wilde bouwen maar na aanvankelijke toestemming door de overheid geconfronteerd werd met aanvullende milieueisen. Vattenfall claimde dat deze extra eisen discriminatoir waren. Vattenfall beriep zich hierbij op het internationale Energy Charter Treaty. Dit verdrag is weliswaar een belangrijke stap vooruit om het gat tussen internationaal investeringsrecht en het milieu te dichten, maar bepaalt ook dat nieuwe eisen voor buitenlandse investeerders van gelijke orde moeten zijn als voor binnenlandse. Op basis hiervan konden de betrokken partijen tot onderlinge overeenstemming komen.


 

De artikelen van de auteurs van de eerste conferentiedag zullen worden gepubliceerd in het boek "Bridging the Gap between International Investment Law and the Environment" in de boekserie: 'Legal Perspectives on Global Challenges', uitgegeven door Eleven Legal Publishing. In de zomer zal er een boekpresentatie worden georganiseerd.

Voor meer informatie en om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen rond het boek, zie www.iilconference.com. Hier zijn het programma, abstracts en informatie over de sprekers te vinden. Bovendien wordt omstreeks eind februari een congresrapport gepubliceerd op de website. Dit gaat grotendeels over de tweede dag, maar in de introductie en conclusie worden ook de discussies van de eerste dag besproken.

Contact: Yulia Levashova (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat