Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) was het kernthema van het jaarlijkse congres van het Accounting Departement van Tilburg University. Het congres bestond uit presentaties van Amerikaanse toponderzoekers en paneldiscussies . Het uitgangspunt van dit congres was dat een intensievere samenwerking tussen wetenschap en praktijk op het vlak van MVO noodzakelijk is om de moeilijkheden die ondernemingen ondervinden met het meten, rapporteren, waarderen en implementeren van MVO te reduceren.

Integrated Reporting

Integrated Reporting is een relatief nieuw fenomeen op het vlak van externe verslaggeving. In een 'integrated report' is het de bedoeling dat een onderneming beknopt aangeeft hoe de activiteiten ten aanzien van duurzaamheid passen in de strategie, alsook dat er verbanden gelegd worden tussen de behaalde financiële resultaten en de resultaten op het gebied van duurzaamheid. Een belangrijke impliciete doelstelling van Integrated Reporting is het aantrekken van langetermijninvesteerders. Harvard-professor George Serafeim kwam in zijn studie tot de bevinding dat ondernemingen die aan Integrated Reporting doen er inderdaad in slagen om meer langetermijninvesteerders aan te trekken. Tijdens de aansluitende paneldiscussie werd dieper ingegaan op de vraag of er meer verplichte rapportering omtrent duurzaamheid moet komen. Academici, toezichthouders, accountants, en bedrijven waren het erover eens dat nog meer verplichtingen op het vlak van duurzaamheidsverslaggeving vermeden moeten worden omdat dergelijke maatregelen de interne dynamiek omtrent duurzaamheid niet of nauwelijks zullen bevorderen en laat nu net deze interne dynamiek cruciaal zijn om een succesvolle transitie naar een meer duurzame onderneming te bewerkstelligen.

Waardering van MVO

Het verband tussen de mate waarin een onderneming belang hecht aan duurzaamheid en financiële indicatoren is een onderwerp van discussie tussen economen. Het onderzoek van Rui Albuquerque (Boston University) beschouwt duurzaamheid als een investering in klantentrouw en vindt dat bedrijven die op een duurzame manier handelen minder gevoelig zijn voor negatieve economische schokken. Dit heeft dan weer tot gevolg dat bedrijven die op een duurzame manier handelen een lager systematisch risico (lagere beta-waarde) hebben en een hogere ondernemingswaarde. Tijdens de paneldiscussie werd duidelijk dat investeerders heel wat moeilijkheden ondervinden met het integreren van duurzaamheid in hun waarderingsmodellen. Op dit moment wordt duurzaamheid door investeerders op een impliciete manier geïntegreerd, waarbij wordt nagegaan hoe duurzaamheidsaspecten die belangrijk zijn voor de bedrijfstak waarin een onderneming opereert een effect zouden kunnen hebben op de opbrengsten, cash flows en winst. Belangrijk te vermelden is dat investeerders op dit moment de beta-waarde van een onderneming niet lijken aan te passen op basis van de duurzaamheidsprestaties van een onderneming.

Implementeren van MVO-projecten

Bij het implementeren van projecten moeten managers vaak kiezen tussen projecten die een verschillende graad van duurzaamheid hebben, waarbij projecten met een hogere graad van duurzaamheid vaak een hogere initiële kost hebben. Het onderzoek van Patrick Martin (Indiana University) toont aan dat managers die rapporteren over de kost van de door hen geïmplementeerde projecten de hogere initiële kost van projecten met een hogere graad van duurzaamheid bewust gaan onderschatten. Een dergelijke onderschatting is in het nadeel van de manager omdat managers vergoed worden voor de kosten die ze rapporteren en niet voor de kosten die ze werkelijk maken, maar toont aan dat managers bereid zijn om een prijs te betalen om een project met hogere duurzaamheidsgraad te implementeren. Tijdens de paneldiscussie werd heftig gediscussieerd over hoe managers kunnen aangezet worden tot meer duurzaamheidsdenken. Concluderend kan gesteld worden dat managers moeten beloond worden op basis van concrete duurzaamheidsindicatoren, maar indien dit niet gepaard gaat met een intrinsieke motivatie voor duurzaamheid, is de kans op een succesvolle transitie naar een meer duurzame onderneming bijzonder klein.

De interactie tussen wetenschappers en praktijkmensen tijdens dit congres heeft zeker en vast geleid tot vernieuwende inzichten bij beide partijen op het vlak van MVO. Tilburg University gaat op de ingeslagen weg verder en zal de samenwerking tussen wetenschap en praktijk van MVO in de toekomst verder intensiveren via allerhande initiatieven.


 

Contact: Bart Dierynck, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De wetenschappelijke artikelen zijn beschikbaar op de volgende website:
http://www.tilburguniversity.edu/about/schools/economics-and-management/organisation/departments/accountancy/accounting-spring-camp.htm.

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat