Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

De netwerkdag 2014 van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa), vond op 4 september j.l. plaats in Madurodam. De dag stond in het teken van de discussie over de mogelijke verbeteringen van het Europese emissiehandelsysteem (ETS). Vorig jaar is  met het zogenaamde backloading een ad-hoc noodverband gelegd. Thans zijn diverse voorstellen in discussie om de hoeveelheid op de markt aangeboden emissierechten tijdens een lopende handelsperiode te koppelen aan de actuele economische ontwikkelingen. In Brusselse kringen heeft men het over het achterhouden en naar behoefte in de markt zetten van een marktstabiliseringsreserve (MSR). Nederland heeft in het kader van het Energieakkoord een voorstel voor een bedrijfsspecifieke dosering ontwikkeld onder de naam 'dynamische allocatie'.

Marc Allessie, directeur van de NEa, begon met de presentatie van de jaarcijfers over 2013. De belangrijkste verandering ten opzichte van voorgaande jaren was dat de emissierechten voor de elektriciteitssector niet meer gratis toegekend, maar geveild werden. Vervolgens gaf hij aan dat we voorzichtig moeten zijn met het sleutelen aan het systeem van toewijzing van gratis rechten. De 10% grootste ETS-bedrijven die verantwoordelijk zijn voor 80% van de onder het ETS vallende emissies kunnen een meer gecompliceerde toewijzingsmethodiek aan. Echter de overige 90% kleinere bedrijven heeft al moeite met de huidige administratieve verplichtingen en is eerder gebaat met vereenvoudiging. Vanuit de zaal werd hieraan toegevoegd dat ook de brieven van de NEa te ingewikkeld zijn.

Staatssecretaris Mansveld pleitte uiteraard voor de invoering door Brussel van het Nederlandse voorstel van dynamische allocatie, naast MSR en strengere plafonnering van de emissierechten.

Yvon Slingenberg van DG Klimaat denkt dat het systeem dynamische allocatie tot meer administratieve lasten voor de overheden leidt, mede omdat de allocatie elk jaar voor alle twaalfduizend installaties zou moeten worden aangepast. Zij schetste verder de contouren van het EU klimaatbeleid na 2020, dat via tussendoelstellingen voor 2030 van 40% minder uitstoot van broeikasgassen, 27% hernieuwbare energie en 30%energiebesparing moet leiden naar 80 % reductie van broeikasgassen in 2050. De huidige jaarlijkse reductiefactor van het ETS-plafond van 1,74% wordt voor de periode 2020-30 verhoogd naar 2,2%. De toekenning van gratis emissierechten zal tevens scherper afgebakend worden, maar aangevuld met steun voor innovatie. Wat betreft MSR merkte ze op dat deze werkt op basis van vaste regels, er zal geen mogelijkheid voor aanpassingen tijdens de rit zijn. Deze regels houden rekening met alle wijzigingen in de vraag, inclusief de interactie met complementair beleid.

Ron Wit van Eneco stelde dat de geschetste aanscherping van het beleid onvoldoende is om een substantiƫle CO2-prijs te realiseren. Hij kwam met het voorstel een aanvullende onderhandelingsronde te starten met alle belanghebbenden met als doel een hogere CO2-prijs te realiseren door scherpere reductiedoelen te stellen en het huidige overschot aan rechten uit de markt te halen. In ruil daarvoor zou de voor carbon leakage gevoelige industrie lange-termijnzekerheid op gratis CO2-rechten geboden moeten worden.


 

Dit verslag is grotendeels gebaseerd op het verslag van de netwerkdag in Nieuwsbrief emissiehandel nummer 121 (11-09-2014)

Het programma van de dag evenals de presentaties van Allessie, Slingenberg en Wit te zijn te vinden op:
www.emissieautoriteit.nl/emissiehandel/nea-ets-dag-sept-2014


Nadere informatie: Marcel Bovy, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel. 0626212771.

 

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat