Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

Van 3 t/m 5 juni vond in Brussel de jaarlijkse netwerkconferentie over het milieubeleid van de Europese Commissie plaats. Het thema dit jaar was, hoe kan het ook anders, circulaire economie. Hier kunnen slechts enkele milieu-economisch relevante programmaonderdelen aangestipt worden. Voor een vollediger overzicht wordt onderaan dit artikel naar de site van het evenement verwezen.

De conferentie trapte af met de bekende Amerikaanse econoom Jeffrey Sachs. Deze voorzag een zesde Kondratieffgolf van innovaties, op basis van ICT en genetische manipulatie, die ons in staat stelt verder economisch te groeien in een duurzame richting. Daar moet echter voor gekozen worden. De markt zal dit niet oplossen. Volgend jaar is beslissend omdat hierin mondiale conferenties gehouden worden waarin doelen voor algemene duurzaamheid (september, UN SDG, New York) en klimaat (december, COP, Parijs) gesteld moeten worden.

Ysé Serret (OESO) refereerde in sessie 1.4 over consumentengedrag aan dalende belangstelling voor het milieu bij de burgers, zoals blijkt uit het doorlopend OESO-onderzoek (EPIC). Desalniettemin is er een 20% van de burgers bereid te betalen voor het milieu en hebben economische prikkels effect. Toch blijft er behoefte aan flankerende communicatie en het voorzien in de nodige infrastructuur, zoals oplaadpalen voor elektrische auto's.

Dominic Hogg (Eunomia Research and Consulting) waarschuwde ervoor dat de grote belangstelling voor de circulaire economie gebaseerd is op de recente prijspiek van grondstoffen en de aanname dat we een nieuw tijdperk van continue stijging ingegaan zijn. Hieruit blijkt dat prijzen ertoe doen. Echter historische cijfers laten zien dat in het verleden in reële termen vergelijkbare stijgingen gevolgd werden door minstens even grote dalingen. Om productie en consumptie blijvend te vergroenen hield hij een pleidooi voor een grotere inzet op het verschuiven van belasting van arbeid en inkomen naar milieu. Ook pleitte hij voor het invoeren van vereffeningsbelastingen aan de grenzen tussen qua milieubeleid vooruitstrevende en achterblijvende regio's.

Er werden resultaten en plannen gepresenteerd van het door de EU gefinancierde project DESIRE dat indicatoren ontwikkelt voor de efficiency van het Europese gebruik van hulpbronnen. Arnold Tukker van o.a. TNO en CML introduceerde het grote plaatje: een tijdreeksenverzameling gebaseerd op input-output-tabellen aangevuld met milieueffecten en indicatoren voor hulpbronnengebruik. Hieronder vallen ook moeilijk meetbare hulpbronnen als biodiversiteit en kritieke materalen.

Philipp Schlepelmann van het Wuppertal Institut lichtte het plan toe om naast gangbare referentie-indicatoren als BNP een indicator te ontwikkelen op basis van de theorieën van Max Neef over basisbehoeften.

In een van de sessies presenteerde Paul Ekins het rapport ''Greening the Recovery' van een commissie van het University College London. Hierin wordt gesteld dat de economische toestand van lage rente en onderbenutting van hulpbronnen een kans biedt om de economie op een duurzaam ontwikkelingspad te zetten. Overheden moeten hiervoor groene innovatie en investeringen prioriteit geven.

In een andere sessie hield Femke Groothuis van Ex'tent een overtuigend, mooi gevisualiseerd betoog voor de verschuiving van belastingen van arbeid naar milieu als sleutel tot een inclusieve circulaire economie. Ze wees o.a. op een gezamenlijk met de WBCSD uitgevoerde analyse naar de effecten van een dergelijke belastingvergroening, op het Carbon Price Communique waarin meer dan 150 bedrijven om een beprijzing van koolstofemissies vragen en het feit dat al 29 multinationals een interne fictieve koolstofprijs hanteren.

Samantha Nicholson van ENWORKS beschreef hoe haar organisatie bedrijven overhaalt te vergroenen door te wijzen op de kostenbesparing, productiviteitsstijging en succes bij het binnenhalen van contracten.

In de afsluitende zitting kondigde Hans Bruyninckx van het EEA het inmiddels verschenen rapport 'Resource-efficient green economy and EU policies' aan. Scheidend Mileucommissaris Potočnik verbaasde door de stellen dat als het om de circulaire economie gaat de EU slechts een klein radertje in een grote machine is.


 

Website van de conferentie: ec.europa.eu/environment/greenweek

Nadere inlichtingen: Marcel Bovy, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel. 0626212771.

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat