Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

Wat is de schade bij wateroverlast? Welke investeringen moeten worden gepleegd om wateroverlast en bijbehorende schade te voorkomen? Hoe kan je deze bedragen gebruiken voor kosten-batenanalyses? Om waterbeheerders te helpen bij het beantwoorden van deze lastige vragen heeft STOWA de Waterschadeschatter (WSS) ontwikkeld.

Overheden hebben in het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) de eisen ten aanzien van de waterhuishouding vertaald in een normenstelsel voor regionale wateroverlast, de zogenoemde NBW-normen. De afgelopen jaren zijn de regionale watersystemen getoetst aan deze normen. Op basis van de uitkomsten zijn de grootste wateroverlastknelpunten opgelost. In een aantal gevallen knellen de NBW-normen echter. Het gaat om situaties waarbij de kosten van maatregelen om aan de norm te voldoen gevoelsmatig niet meer in verhouding staan tot de baten. Voor deze situaties is het verstandig de kosten en baten van maatregelen gedetailleerd in beeld te brengen. Daarom heeft de STOWA de Waterschadeschatter laten ontwikkelen.

De Waterschadeschatter kan gebruikt worden om mogelijke waterschade - bijvoorbeeld door het falen van waterkeringen of hevige regenval - in beeld te brengen, zowel in de stad als in landelijk gebied. De WSS legt een relatie tussen de optredende wateroverlast en de schade die ontstaat aan gebouwen, infrastructuur en gewassen.

Tijdens een bijeenkomst op 16 maart 2016 werd informatie gegeven over de achtergronden en mogelijkheden van de Waterschadeschatter aan de hand van vier cases uit het werkveld. Deze cases werden door gebruikers gepresenteerd. De thema’s waren:
- Meerlaagsveiligheid
- NBW-toetsing
- Normering regionale waterkeringen
- Stedelijke waterschade

De WSS is beschikbaar als gebruiksvriendelijke webapplicatie, waarin op basis van ingevoerde waterstanden de schade op hoge resolutie wordt bepaald. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een set van schadefuncties en schadebedragen. De Waterschadeschatter is geschikt voor het bepalen van regenwateroverlast en overstromingsschade in stedelijk en landelijk gebied.


Voor meer informatie en achtergronden, kijk op www.waterschadeschatter.nl. Voor de presentaties van de bijeenkomst, zie www.stowa.nl/nieuws___agenda/agenda/bijeenkomst__de_waterschadeschatter_. Voor vragen: Michelle Talsma, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.