Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

Sinds 1 januari 2015 is het toegestane zwavelgehalte van op de Noordzee en Baltische Zee gebruikte scheepsbrandstoffen met een factor 10 verlaagd, naar 0,1%. Voorafgaand aan deze nieuwe regel zijn discussies gevoerd over de beschikbaarheid van laagzwavelige brandstoffen, de milieu- en economische effecten en de noodzaak voor strikte controle op naleving. In opdracht van de Duitse NGO NABU heeft CE Delft een eerste inventarisatie van resultaten gemaakt.

Maatschappelijke baten hoger dan de kosten

De beschikbare studies laten allemaal een sterke verbetering van de luchtkwaliteit zien in havengebieden en langs de kustlijn. Metingen laten reducties van de SO2-concentratie van 50% en hoger zien. De daarmee samenhangende gezondheidsbaten zijn gekwantificeerd op 4,4-8,0 miljard euro voor de Noordzee en Baltische Zee samen. De meerkosten voor gedestilleerde brandstof ten opzichte van zware stookolie bedragen 2,3 miljard euro. Dit betekent dat de baten van het nieuwe zwavelregime 1,9 tot 3,5 maal hoger zijn dan de kosten. Zelfs wanneer brandstofprijzen weer gaan stijgen en
tenderen naar het langjarig gemiddelde, blijven de baten hoger dan de kosten.

Brandstofbeschikbaarheid en economische impacts

Er is tot op heden geen gebrek aan laagzwavelige scheepsbrandstof (gasolie, MGO) geweest, terwijl vooraf zorgen zijn geuit over verwachte tekorten. In werkelijkheid is de prijs van gasolie sterker gezakt dan de prijs voor diesel en zware stookolie, wat duidt op een ruime beschikbaarheid. Ook zijn er –tegen de verwachting in- geen verschuivingen tussen vervoerswijzen zichtbaar in de
ontwikkeling van de roll-on/roll-off (RoRo) doorvoer op de Noord- en Baltische Zee, terwijl juist deze branche wordt gezien als het meest gevoelig voor 'modal shifting'. Ook op het niveau van individuele bedrijven is geen economische impact van de aangescherpte regelgeving waarneembaar.

Verschillende Europese RoRo bedrijven laten uitmuntende financiële resultaten zien over 2015 en veel bedrijven hebben hun dienstverlening uitgebreid. Op het moment dat de brandstofprijzen stijgen, kan de sector het wel moeilijker krijgen, omdat RoRo-transport meer gevoelig is voor brandstofprijsstijgingen dan het wegtransport.

Naleving en controle van de regels

Gedurende het eerste jaar na invoering van de 0,1%-regels laten de controles in havens zien dat een overgrote meerderheid van de schepen in havens een brandstof gebruikt die aan de regels voldoet. Uit data van de European Maritime Safety Agency (EMSA) blijkt dat 3% tot 9% van de schepen niet aan de gestelde regels voldoen, waarbij vastgestelde overtredingen uitleenlopen van
het niet gebruiken van de juiste brandstof tot het ontbreken van administratieve documenten.

Informatie over de naleving van de regels op zee is nauwelijks beschikbaar, terwijl experts wijzen op de grote economische baten van niet het naleven van de regels. Daarom bevelen we aan om
meer aandacht te geven een het ontwikkelen van een intelligent controlesysteem waarbij remote control en de uitwisseling van informatie tussen controleautoriteiten een centrale rol spelen.


Het rapport is te downloaden via de www.cedelft.eu. Nadere informatie kunt u krijgen bij Eelco den Boer (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat