Nieuwe projectvoorstellen gezocht rond Duurzame Businessmodellen

Consortia van universitaire onderzoekers en andere partijen kunnen onderzoeksvoorstellen indienen bij NWO ter ondersteuning van een nieuwe generatie duurzame businessmodellen. De nieuwe call ‘DBM-II’ is een vervolg op de eerste call uit 2014 (DBM-I), waarna vijf consortia zijn gestart met onderzoek naar duurzame businessmodellen. Voorstellen voor DBM-II kunnen worden ingediend tot 31 oktober 14.00 uur 2017. Ook is er een informatie- en matchmakingsbijeenkomst voor geïnteresseerde onderzoekers en andere partijen op donderdag 31 augustus a.s. in Utrecht. DBM-II is een initiatief van NWO, De Groene Zaak en Het Groene Brein en wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met TNO. Zie https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2017/magw/nieuwe-projectvoorstellen-gezocht-rond-duurzame-businessmodellen.html.


Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat