Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

De economische kosten van klimaatverandering kunnen voor steden meer dan twee keer zo hoog uitvallen door het stedelijk hitte-eiland effect. Deze klimaatschades kunnen worden beperkt door het nemen van kosteneffectieve maatregen om hitte in steden te reduceren, zoals het aanleggen van groene en koele daken en koele wegen. Dit blijkt uit onderzoek dat onlangs is gepubliceerd in Nature Climate Change (Estrada et al., 2017).

Dit onderzoek heeft het gecombineerde effect van wereldwijde en lokale klimaatverandering en gerelateerde economische schades in kaart gebracht voor 1.692 wereldsteden. Het hitte-eiland effect treedt op als natuurlijke oppervlaktes zoals vegetatie en water worden vervangen door asfalt en beton, materialen die hitte absorberen. Hierdoor wordt de temperatuur in de meest dichtbevolkte steden (de top 5%) nog ongeveer twee graden hoger dan de geschatte temperaturen in 2050 als gevolg van klimaatverandering, zoals blijkt uit figuur 1.

 

Figuur. 1: Cumulatieve verdelingsfuncties van veranderingen in temperatuur van de 1.692 meest bevolkte steden ter wereld. De continue curves tonen de geschatte opwarming voor 2015 (zwart), 2050 (oranje) en 2100 (rood) onder het RCP8.5 emissiescenario. De gestippelde curves geven de geschatte opwarming inclusief het urbaan hitte-eiland effect. Bron: Estrada et al. (2017).

 

Steden zijn bijzonder kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering. Meer dan de helft van de wereldbevolking woont in steden en dit aantal zal naar verwachting verder toenemen. Hoewel steden maar 1% van het aardoppervlak bedekken, wordt in steden ongeveer 80 procent van het wereldwijde bruto product verdiend. De economische schade als gevolg van hogere temperaturen uit zich op verschillende manieren. Zo is er bijvoorbeeld meer energie voor koeling nodig, de waterkwaliteit wordt slechter, werknemers zijn minder productief en er zijn negatieve effecten voor de volksgezondheid. De verwachte schades van klimaatverandering in wereldsteden zijn meer dan twee keer zo hoog door de extra opwarming veroorzaakt door het hitte-eiland effect. De schade voor een representatieve stad bedraagt aan het einde van de eeuw rond de 5,6 procent van het inkomen dat in steden wordt verdiend.

Maatregelen op lokaal niveau helpen bij het terugdringen van economische schade door hitte. Deze maatregelen blijken zelfs voor de meeste steden netto economische voordelen op te leveren. Bijvoorbeeld het aanleggen van koele daken voor 20 procent van de gebouwen in een stad en het aanleggen van 50 procent aan koele wegen beperkt de gemiddelde opwarming met 0,8°C en leidt gemiddeld tot baten die 12 keer hoger zijn dan de kosten. Het op grotere schaal toepassen van dergelijke maatregelen en  het aanleggen van groene daken levert ook meer voordelen op, maar door de veel hogere kosten die dit met zich meebrengt valt het kosten-batenplaatje minder gunstig uit. Als er in steden ook wordt geïnvesteerd in meer groen en groene daken, dan draagt dit niet alleen bij aan een koelere stad en minder klimaatschade, maar heeft het ook een positief effect op recreatie en het vergroot het gevoel van welzijn van de inwoners.

De grootste economische voordelen worden behaald als de lokale hittereductiemaatregelen worden gecombineerd met internationale maatregelen die de emissies van broeikasgassen sterk verminderen. Maar zelfs bij een falende mondiale aanpak draagt een lokale aanpak positief bij aan het tegengaan van verhitting. Lokale aanpassingen kunnen sneller economische voordelen opleveren dan het reduceren van emissies van broeikasgassen en maken steden minder afhankelijk van een effectief internationaal klimaatakkoord. Sommige steden zijn nu al proactief bezig met het plannen en uitvoeren van zulke maatregelen die dus belangrijke netto economische voordelen kunnen hebben.


Dit onderzoek is mede gefinancierd door het EU project NATURVATION. Zie http://www.naturvation.eu/. Inlichtingen: Wouter Botzen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).


Referentie

Estrada, F., Botzen, W.J.W. en Tol, R. (2017). A global economic assessment of city policies to reduce climate change impacts. Nature Climate Change, 7: 403-406 (http://www.nature.com/nclimate/journal/v7/n6/full/nclimate3301.html?foxtrotcallback=true). 

 
 

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat