Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

 

Op 22 en 23 november vond in Den Haag de tweede editie van het ‘Forum on Natural Capital Accounting for Better Policy’ plaats, georganiseerd door PBL, Wereldbank (WAVES), UN Statistics en het Ministerie van Buitenlandse Zaken.  Dit jaar bespraken zo’n 64 deelnemers uit meer dan 20 landen hoe natural capital accounting (NCA) kan helpen om de Sustainable Development Goals (SDG’s) dichterbij te brengen.

 

De Wereldbank en UN Statistics ondersteunen een groeiende groep landen bij het opzetten van natural capital accounts volgens het System of Environmental-Economic Accounts (SEEA) als onderdeel van de nationale rekeningen, om natuurlijk kapitaal zo een prominentere plek in hun beleid te kunnen geven. De rol van dit jaarlijkse forum is om dialoog te stimuleren tussen de makers van de accounts, beleidsmedewerkers, economen en internationale organisaties om zo van elkaar te kunnen leren hoe NCA gebruikt kan worden in de beleidscyclus.

 

Om een gedeelde kennisbasis te hebben, startte het forum met twee presentaties van Bram Edens (UN Statistics) en Arjan Ruijs (PBL) om te laten zien hoe het SDG-proces internationaal in elkaar zit, dat NCA momenteel nog vooral gebruikt wordt om de SDG’s te monitoren, maar dat er wel groeiende aandacht is voor analyses op basis van NCA om SDG-beleid te verbeteren. Het NCA- en SDG-proces kunnen elkaar daarbij ondersteunen, omdat ze een aantal gezamenlijke uitgangspunten hebben. Ook lieten verschillende landen kort zien hoe zij NCA gebruiken in hun SDG-proces. Veel landen zijn enthousiast over de mogelijkheden van NCA, hoewel het nog wel een uitdaging blijft om het een plek te geven in het beleidsproces, om samenwerking tussen ministeries te krijgen en om de SDG’s niet als afzonderlijke silo’s te behandelen.

 

Tijdens het forum waren er speciale sessies die ingingen op de vraag hoe NCA kan helpen bij de SDG’s gericht op groene groei, armoede en biodiversiteit. De sessies toonden veel voorbeelden die laten zien hoe NCA wordt ingezet in beleid, welke analyses worden uitgevoerd, hoe de (monetaire) accountinginformatie besluitvorming ondersteunt en hoe de resultaten worden gecommuniceerd naar overheid en het bredere publiek. Er was ook een speciale sessie gericht op hoe NCA wordt gebruikt in forward-looking economische modellen, m.n. algemeen-evenwichtsmodellen (IEEM-model) en system-dynamics modellen. Een aandachtspunt daarbij blijft dat beleidsonderzoekers een meer prominente plek moeten krijgen in het WAVES en UN Stat project, tussen de statistici die de accounts maken en de beleidsmakers die de resultaten kunnen gebruiken.

 

Dit jaar was er ook speciale aandacht voor de vraag hoe business accounting en NCA van elkaar kunnen leren. Er werden voorbeelden besproken van theeplantages in Rwanda (Indufor), koffie in Indonesië (Olam) en recreatie in het UK, waarbij gebruik is gemaakt van accounting informatie. Steeds meer bedrijven gebruiken informatie over de impact van hun supply chain op natuurlijk kapitaal voor hun interne besluitvorming; openbaarmaking is daarbij lang niet altijd hun doel. Zeker voor primaire productie zijn er steeds meer bedrijven die op landschapsniveau samenwerken met overheden om natuurlijk kapitaal goed te beheren, o.a. vanuit het oogpunt van eigenbelang, risico-beheersing of voor marketing. Dit gaat echter nog lang niet altijd goed, zeker als mijnbouw- of bosbouwministeries eerder de mijnbouw- en bosbouwbedrijven ondersteunen dan dat ze naar de lange termijn ontwikkeling van hun land kijken. De SDG’s kunnen hier wel een brugfunctie spelen.    

 

Dit forum is interessant omdat het makers en gebruikers van de accounts uit zo veel landen, zowel hoog als laag in de overheidshiërarchie, samenbrengt, die op voet van gelijkheid met elkaar praten over hoe ze gezamenlijk NCA kunnen inzetten om beleid, dit keer gericht op de SDG’s, te verbeteren. Het gaf veel inspiratie en nieuwe ideeën om processen in eigen land te verbeteren. Volgend jaar organiseren we de 3e editie. Inmiddels hebben zich meer landen gemeld om het te mogen organiseren.  


Meer informatie is te vinden op: http://www.wavespartnership.org/en/2nd-forum-natural-capital-accounting-better-policy. Naast de bijdragen aan het tweede forum kan daar ook de publicatie worden gedownload die is verschenen in het kader van het in 2016 gehouden eerste forum. Deze publicatie (ook beschikbaar via de website van het PBL) bevat een gevarieerde set aan case studies van het gebruik van NCA voor beleid in diverse landen. Inlichtingen: Arjan Ruijs (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).