Centrum voor Energievraagstukken verhuisd naar Universiteit Utrecht  

Het Centrum voor Energievraagstukken (CvE), een onafhankelijk onderzoekscentrum dat zich richt op de ordening van energiemarkten, is verhuisd naar de Universiteit Utrecht. Tot oktober 2017 was het CvE verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.

Door de verhuizing is het CvE onderdeel geworden van het Utrecht Centre for Water Oceans and Sustainability Law (UCWOSL) welk centrum verbonden is aan de Faculteit Recht, Economie en Bestuurs- en Organisatiekunde. Met de overstap heeft het CvE nadere aansluiting gevonden bij het duurzaamheidsonderzoek binnen de Universiteit Utrecht . Het CvE zet enkele van haar lopende onderzoeken voort aan de UU en is recent van start gegaan met nieuwe onderzoeken in samenwerking met UCWOSL.

Het CvE doet onafhankelijk onderzoek naar de regulering en ordening van de verschillende energiemarkten: elektriciteit, gas en warmte, ten behoeve van de eindgebruiker. Onderzoeken uit het verleden hebben zich gericht op private netten, lokale duurzame energieprojecten en de rol van de kleine eindgebruiker, de rollen en verantwoordelijkheden van netbeheerders, balanshandhaving op de elektriciteitsnetten en de ruimtelijke inpassing van duurzame energieprojecten.

Het CvE heeft twee promotieonderzoeken begeleid: naar de rol van burgerparticipatie binnen de energietransitie (Sanne Akerboom) en de rol van de omgevingswetgeving binnen de energietransitie (Fons van der Linden). Daarnaast is Annelies Huygen als hoogleraar aan het centrum verbonden en zij bestudeert energierecht en marktordening, Eva Winters is als junior onderzoeker verbonden aan het Europese City-Zen project, waarin de verduurzaming van bestaande stadswijken nader wordt onderzocht. De onderzoekers vinden nu samenwerking met onderzoekers van UCWOSL, waaronder Sanne Akerboom (postdoc duurzame energie), Sander van Hees (aio innovaties in de water-energienexus), Anoeska Buijze (reguleringsvraagstukken en onderzoekscoördinator), Seline Trevisanut (internationaal energierecht (energy from the sea) en hoogleraar) en Marleen van Rijswick (hoogleraar en voorzitter UCWOSL/CvE).

Binnen UCWOSL zet het CvE haar activiteiten en onderzoeken voort. Zo zal in september gestart worden met een onderzoek naar de rol van programma-verantwoordelijkheid, de rol van de kleine eindgebruiker en nieuwe diensten in het kader van de energietransitie en verduurzaming. Daarnaast zijn andere projectvoorstellen ter financiering ingediend.

Ook vindt het CvE nauwe aansluiting bij het nieuwe onderzoeksprogramma ‘Pathways to Sustainability’ van de Universiteit Utrecht, waarin onderzoekers van verschillende disciplines samen met private partijen oplossingen voor de verduurzaming van de samenleving onderzoeken. Het CvE is in het bijzonder betrokken naar onderzoek naar de verduurzaming van de industrie wat betreft energiegebruik en productie. Hiermee heeft het onderzoek ook een zeer praktische meerwaarde.

Het CvE heeft aan de Universiteit van Amsterdam een mastervak ‘Energierecht en marktordening’ verzorgd. Ook aan de UU verzorgt het CvE onderwijs, onder andere als module ‘Juridische aspecten van de energietransitie’ in het mastervak Capita Selecta. In de toekomst zal verder onderwijs worden uitgebreid.

Zie voor nadere (contact)informatie: www.uu.nl/onderzoek/centrum-voor-energievraagstukken-cve/contact-centrum-voor-energievraagstukken


Nieuwe onderzoeksprojecten Duurzame Businessmodellen 

Binnenkort starten er drie nieuwe onderzoeksprojecten in het kader van het onderzoeksprogramma Duurzame Businessmodellen van NWO en Het Groene Brein. Ze gaan over de ontwikkeling van duurzame verdien- en verdeelmodellen, circulaire ecosystemen en businessecosystemen in de infrastructuursector. De beoogde waardecreatie overschrijdt de grenzen van organisaties, sectoren en zelfs landen. 

Het volledige bericht vindt u hier.


NAMWA-website vernieuwd

NAMWA (National Accounting Matrix including Water Accounts) wordt gebruikt bij de economische analyse van het gebruik van water. De NAMWA-website is onlangs grondig vernieuwd. Zie https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/nationaal/economische-aspecten/namwa/.

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat