Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

Op Verantwoordingsdag 2018 - de derde woensdag in mei - heeft het CBS de eerste Monitor Brede Welvaart uitgebracht. In de Monitor Brede Welvaart 2018 beschrijft het CBS hoe de welvaart zich in de brede zin van het woord zich in Nederland ontwikkelt. Het gaat daarbij om zowel de economische als de ecologische en sociaal-maatschappelijke aspecten van welvaart.

Wereldwijd groeit de vraag naar betere maatstaven voor brede welvaart. In het maatschappelijk debat is het bruto binnenlands product (bbp), een maatstaf voor de omvang van de economie, veelal nog steeds de dominante indicator op basis waarvan het debat over welvaart in een land plaatsvindt en op grond waarvan vaak nieuw beleid wordt ontwikkeld. Brede welvaart gaat echter niet alleen om inkomen, maar is ook gerelateerd aan de gezondheid en het onderwijsniveau van mensen, aan de kwaliteit van de natuurlijke leefomgeving, en vele andere factoren. In toenemende mate stellen politici, beleidsmakers, bedrijven en burgers zich daarbij de vraag of het huidige welvaartsniveau op de lange termijn wel houdbaar is. Deze zorgen hebben onder andere te maken met klimaatverandering, de houdbaarheid van pensioenen en sociale zekerheid, ontwikkelingen in gezondheidszorg en veiligheid. Duurzaamheid en houdbaarheid zijn daarmee kernbegrippen geworden in het politieke en maatschappelijke debat.

In deze eerste editie van de Monitor Brede Welvaart beschrijft het CBS hoe de welvaart in de brede zin van het woord zich in Nederland ontwikkelt. De monitor beschrijft zowel de economische als de ecologische en sociaal-maatschappelijke aspecten van welvaart. Er wordt daarbij niet alleen gekeken naar het niveau van brede welvaart “Hier en Nu”, maar ook in hoeverre dit welvaartsstreven mogelijk een druk legt op volgende generatie in Nederland (brede welvaart “Later”) of op andere landen (brede welvaart “Elders”).

De monitor is in opdracht van het kabinet gemaakt als een vervolg op de aanbevelingen van de Tijdelijke Kamercommissie Breed Welvaartsbegrip (Commissie Grashoff) uit 2016. In het rapport “Welvaart in Kaart” van deze commissie wordt er onder andere voor gepleit de monitoring van brede welvaart te baseren op de Recommendations on Measuring Sustainable Development van de Conference of European Statisticians (CES). Dit internationale meetsysteem was eveneens de basis van de eerdere Monitor Duurzaam Nederland van het CBS in samenwerking met de planbureaus. Daarnaast pleitte de Commissie Grashoff voor meer aantrekkelijke visualisaties die kunnen helpen om het complexe en veelomvattende verhaal van de brede welvaart op een heldere en inzichtelijke manier te vertellen. Ook beklemtoonde deze Commissie het belang van actuele cijfers. Deze eerste editie van de Monitor Brede Welvaart komt al voor een belangrijk deel aan deze aanbevelingen tegemoet. In de volgende edities van de Monitor zal dit verder uitkristalliseren.

De Monitor Brede Welvaart 2018 verschijnt op Verantwoordingsdag en wordt door de minister van Economische Zaken en Klimaat samen met een kabinetsreactie naar het parlement gestuurd. Het rapport is daarmee beoogd onderdeel te zijn van het verantwoordingsdebat. Tegelijkertijd met het verschijnen van de Monitor Brede Welvaart brengen het CPB, het PBL en het SCP een gezamenlijke Verkenning Brede Welvaart uit, met specifieke focus op de circulaire economie (zie elders in deze Nieuwsbrief). Daarmee wordt het samenwerkingsverband tussen CBS en de planbureaus voortgezet, zoals dat in het verleden bij de samenstelling van de Monitor Duurzaam Nederland bestond.

Naast de Monitor heeft het CBS een document uitgebracht met een nadere toelichting op de Monitor.Onderwerpen die in de toelichting aan de orde komen zijn onder meer de selectie van thema’s en indicatoren voor de monitor, welke statistische methoden zijn gebruikt, hoe kleurcodes zijn bepaald en wat kleuren betekenen en waarom sommige resultaten in de hoofdtekst zijn besproken en andere niet.


Klik hier om de Monitor Brede Welvaart 2018 te downloaden en hier om de Toelichting te downloaden.

Nadere informatie: Jan-Pieter Smits, CBS, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., en Bas van den Elshout, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat