Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

Duurzaam sparen en beleggen in België

Op 6 november werd een update van het jaarlijkse rapport ‘Duurzaam sparen en beleggen’ gepubliceerd. Dit onderzoek werd uitgevoerd door Forum Ethibel vzw in opdracht van MIRA. Dit nieuwe MIRA-rapport toont een blijvende stijging in duurzame beleggingen en verduidelijkt hoe duurzaamheid zijn weg vindt naar verschillende domeinen en verschillende financiële producten.
Een korte samenvatting van het rapport kan u hier nalezen. In een eerder artikel in deze Nieuwsbrief besteedden we al aandacht aan de vorige editie van het rapport.


Samenwerking van bedrijven op het gebied van duurzaamheid noopt tot aanpassing van mededingingswetgeving

In augustus j.l. hebben Rutger Claassen en Anna Gerbrandy, beiden van Utrecht University, een ‘Outstanding Article Award of 2018’ `ontvangen van de mondiale Society for Business Ethics voor hun artikel "Doing Good Together: Competition Law and the Political Legitimacy of Interfirm Cooperation" dat in oktober 2018 verscheen in Business Ethics Quarterly. In dit artikel pleiten de auteurs voor het mogelijk maken van samenwerken van bedrijven op het gebied van duurzaamheid onder toezicht van de regulerende instanties en uiteindelijk het parlement.


Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat