20-23 juni 2017, Boedapest: 12e congres van de European Society for Ecological Economics. Zie http://esee2017budapest.org/.


28 juni - 1 juli 2017, Athene: 23e jaarlijkse congres van de European Association of Environmental and Resource Economists (EAERE). Zie http://www.eaere-conferences.org/index.php?y=2017.


Donderdag 29 juni 2017, Amsterdam: Congres 'MKBA voor iedereen'.  Kennis- en inspiratie-evenement voor professionals die werken met of belangstelling hebben voor het instrument maatschappelijke kosten-batenanalyse. Zie link.


Woensdagmiddag 5 juli 2017, Utrecht: Congres 'Sustainable Development Goal 17: what makes a partnership successful?', georganiseerd door de Rabobank en het WNF. Volg deze link voor het programma. 


5-6 juli 2017, Nice: 8th International Research Meeting in Business and Management (IRMBAM-2017). Onderdeel van deze bijeenkomst is een subconference on environmental economics, georganiseerd door o.a. Cees Withagen. Zie https://ipag-irm.sciencesconf.org/.


5-7 augustus 2017, Singapore: Zevende congres van de East Asian Association of Environmental and Resource Economics (EAAERE). Zie http://eaaere.org/events/eaaere2017.


4-5 september 2017, Oxford (UK): Congres over econometrische modellen van klimaatverandering. Zie http://www.climateeconometrics.org/conference2017/.


10-13 september 2017, Waterloo (Canada): Congres 'The Role of Water Technology Innovation in the Blue Economy'. Op dit congres komen ook milieueconomische onderwerpen aan de orde, zoals economische beleidsinstrumenten en waarderingsmethoden voor bijvoorbeeld waterkwaliteitsverbetering. Zie http://www.waterresearchconference.com/.


20-22 september 2017, Tilburg: 19e jaarlijkse BIOECON congres, met als thema 'Evidence-based environmental policies and the optimal management of natural resources'. Kijk hier voor meer informatie.


28-29 september 2017, Tucson (Arizona, USA): 18e Global Conference on Environmental Taxation (GCET). Zie https://law.arizona.edu/gcet18.


11-13 oktober 2017, Potsdam: congres 'Impacts World 2017, Counting the true costs of climate change'. Zie https://www.impactsworld2017.org/.


10-13 juni 2018, Groningen: 41e internationale congres van de International Association for Energy Economics (IAEE). Zie http://iaee2018.com/.


Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat