Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

Bedrijfseconomen nemen dagdagelijks beslissingen, waarvan de gevolgen op lange termijn niet altijd even gemakkelijk te voorzien zijn. Een bedrijfseconoom moet dus toekomstgericht handelen met het oog op het voortbestaan van een organisatie, wat impliceert dat die rekening moet houden met de wederkerige impact tussen mens en milieu. Dat veronderstelt een doorgedreven integratie van traditionele competenties van bedrijfseconomen met duurzaamheidscompetenties en vormde de aanleiding voor de Vrije Universiteit Brussel om een nieuw profiel te schrijven voor haar studenten toegepaste economische wetenschappen en handelsingenieur.

Zijn onze studenten wel klaar voor de Green Deal?

Eind 2019 lanceerde de Europese Unie (EU) haar Green Deal om van Europa het eerste klimaatneutrale continent te maken. Dat economische programma moet de EU omvormen tot een grondstoffenefficiënte en concurrerende economie. De bedrijven moeten dus werk maken van de groene transitie, maar geven aan dat Vlaamse universiteiten hun studenten daar onvoldoende op voorbereiden.

De Faculteit Sociale Wetenschappen en Solvay Business School van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) trad daarom in de voetsporen van de EU, en wil de eerste economische faculteit zijn in Vlaanderen die duurzaamheidscompetenties expliciet inschrijft in het profiel van haar afgestudeerden. In de loop van 2020 startte zij dan ook een proces om duurzaamheid te integreren in het curriculum van haar bedrijfseconomische opleidingen. Dat begon met een strategieplan, de oprichting van een werkgroep en de lancering van het opleidingsonderdeel ‘Sustainability Economics’. Tijdens het academiejaar 2022-2023 kwam daar nog een samenwerking met Duurzaam Educatiepunt en het Multidisciplinair Instituut Lerarenopleiding van VUB bij. Samen begeleidden zij de faculteit bij het uitwerken van een toekomstbeeld, dat als kompas kan dienen voor aanpassingen aan de curricula.

Twaalf eigenschappen die bedrijfseconomen toekomstgericht maken

Eén van de stappen in het proces bestond uit het schrijven van een profiel voor een toekomstgerichte bedrijfseconoom. Een schrijfgroep bestaande uit alumni, vertegenwoordigers van de bedrijfswereld, ngo’s en de Vlaamse overheid schreven samen met experten op het vlak van duurzaamheid en educatie voor duurzame ontwikkeling een profiel dat duurzaamheidscompetenties integreert in de traditionele competenties van een bedrijfseconoom. De mosterd voor deze denkoefening werd gehaald bij het in 2022 gelanceerde GreenComp, een Europees referentiekader voor duurzaamheidscompetenties. Het resultaat wordt weergegeven in onderstaande figuur:

Naar een nieuwe leerlijn voor duurzaamheid

Als laatste stap in het proces werd de huidige leerlijn duurzaamheid in de faculteit in kaart gebracht. Deze werd tegen het licht van voornoemde eigenschappen gehouden. Op basis van een gapanalyse werd een nieuwe leerlijn voor duurzaamheid gedefinieerd: 

De twaalf eigenschappen werden op 12 december 2023 officieel gelanceerd door Duurzaam Educatiepunt tijdens de opleidingsraad van de faculteit.


Een uitgebreide toelichting over deze eigenschappen kan je hier terugvinden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat