Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

Eind oktober publiceerde het Belgische Instituut voor de nationale rekeningen (INR) de rekeningen voor de milieugoederen- en diensten 2014-2021. De Europese Verordening nr. 691/2011 verplicht de lidstaten van de Europese Unie immers om zes milieu-economische rekeningen aan Eurostat te leveren. Deze zes rekeningen zijn de rekening voor milieubelastingen naar economische activiteit, de luchtemissierekeningen, de materiaalstroomrekeningen voor de gehele economie, de rekeningen van de milieugoederen- en -dienstensector, de uitgavenrekeningen voor milieubescherming en de fysieke energiestroomrekeningen. Milieu-economische rekeningen zijn satellietrekeningen van de nationale rekeningen. Dit gebeurt in BelgiĆ« door het Federale Planbureau.

Wat zijn milieugoederen- en diensten?

De definitie van milieugoederen en -diensten wordt afgebakend door Eurostat en omvat onder meer het beheer van wilde flora en fauna, mineralen, energiehulpbronnen, bosbestanden en water. Daarnaast gaat het ook over de bescherming tegen straling, van de biodiversiteit en het landschap, van omgevingslucht en klimaat en de beperking van geluidshinder en trillingen. Tot slot gaat het ook over de bescherming en sandering van bodem, grondwater en oppervlaktewater, maar niet in het minst ook over afvalbeheer en afvalwaterbeheer.

Snellere groei dan de Belgische economie.

De output van milieugoederen en -diensten groeide tussen 2014 en 2021 van 20,8 miljard euro naar 28,1 miljard. De bruto toegevoegde waarde steeg tussen 2014 en 2021 met bijna de helft, van 6,2 miljard euro naar 9,2 miljard. De werkgelegenheid steeg tussen 2014 en 2021 van 63 000 voltijds equivalenten (VTE) naar 78 000 VTE, een toename met 23%. Zoals ook blijkt uit onderstaande figuur, groeide de Belgische milieugoederen- en -dienstensector over de periode 2014-2021 sneller dan de Belgische economie in haar geheel. De werkgelegenheid nam met 23 procentpunt meer dan dubbel zo snel toe in de milieugoederen- en -dienstensector dan in de Belgische economie in haar geheel. De bruto toegevoegde waarde steeg ook bijna dubbel zo snel als het bruto binnenlands product. Ondanks deze sterke groei, blijft deze sector vooralsnog nog klein in de Belgische economie.

 


 Meer lezen: de Belgische rekeningen voor de milieugoederen en -dienstensector 2014-2021 kunnen hier geraadpleegd worden.

 

 

 

 

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat