Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

Positieve uitkomst evaluatie MIA\Vamil

De onlangs uitgevoerde beleidsevaluatie van de MIA\Vamil (Milieu-investeringsaftrek en Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen) over de periode 2017-2021 is positief over deze twee fiscale regelingen. Eén euro aan overheidssteun via de MIA\Vamil lokt 6 tot ruim 11 euro aan milieu-investeringen uit. Bovendien zijn de administratieve lasten voor ondernemers relatief laag in verhouding tot het belastingvoordeel. Dat de regelingen doeltreffend en doelmatig zijn, bleek ook al uit een eerder onderzoek van het ministerie van Financiën. De positieve resultaten van het onderzoek en de beleidsevaluatie zorgden voor een verlenging van de regelingen tot eind 2028. Daarbij zullen op aanbeveling van de onderzoekers technieken niet te lang gestimuleerd en dus sneller wisselen op de Milieulijst van investeringen die voor het belastingvoordeel van de MIA\Vamil in aanmerking komen. Tegelijkertijd zal geen steun meer mogelijk zijn voor installaties die werken op fossiele brandstoffen of technieken met een verbrandingsmotor.


Elektrische rijders letten meer op laadkosten

Elektrische rijders zoeken steeds meer naar manieren om de kosten voor het laden van hun auto te drukken. Dit blijkt uit het Nationaal Laadonderzoek 2023. Zo stijgt de interesse in ‘slim’ laden (bijvoorbeeld via een app te regelen). Na het inpluggen begint het laden wanneer de stroom goedkoper is, als er meer duurzame stroom is, of als het stroomnet minder is belast. Daarnaast laden EV-rijders hun auto vooral thuis op. Voor de meeste thuisladers is dat nog altijd goedkoper dan publiek laden, onder andere doordat driekwart van de elektrische rijders zonnepanelen heeft.


Energieprestaties kantoren sneller verbeterd door energielabelplicht

De energielabel C-verplichting heeft de energieprestaties van kantoren versneld beter gemaakt. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Maastricht. Het aantal kantoren met minimaal label C steeg behoorlijk nadat de energielabelplicht bekendgemaakt werd: van 63% naar 77%. Bovendien kiest driekwart van de kantooreigenaars meteen voor label A als zij besluiten te verduurzamen. Tegelijkertijd laat het onderzoek zien dat kantoorgebouwen met een label lager dan C bijna 20% minder waard zijn dan kantoren die wel voldoen aan de energielabelplicht. Kantoren met energielabel G daalden zelfs bijna 40% in waarde. Ook stellen verschillende Nederlandse banken inmiddels eisen aan de minimale energieprestatie voor zij vastgoed financieren.


Effecten plastichub op productieverliezen polymerenbelasting.

Eén van de maatregelen in het Nationale Programma Circulaire economie is onderzoek naar de mogelijkheden om de productie van plastic uit fossiele grondstoffen te belasten, in combinatie met een stimulerende maatregel om te komen tot een circulaire plastic- en textielhub. Voor het ministerie van I&W heeft CE Delft onderzocht in hoeverre subsidies voor recyclaat en biobased plastics de productieverliezen van een fossiele plastics belasting kunnen dempen en wat de subsidiekosten zijn.


Marktontwerp voor CO2-vrije elektriciteit

Deze notitie, opgesteld door CE Delft in opdracht van Eneco, behandelt een marktontwerp voor CO2-vrije elektriciteit. Het diende als discussiestuk voor een workshop in september 2023 en richt zich op het waarborgen van CO2-vrije elektriciteit in 2035, met behoud van leveringszekerheid. De notitie bespreekt uitdagingen en oplossingen, waaronder investeringen in zonne- en windenergie, flexibel vermogen en CO2-vrij regelbaar vermogen. Belangrijke vragen worden gesteld met betrekking tot beleid, zelfvoorzienendheid, leveringszekerheid en prijspieken. De notitie benadrukt de toenemende invloed van weers-afhankelijke energiebronnen op elektriciteitsprijzen, prikkels voor investeringen in flexibel vermogen, en de noodzaak van regelbaar CO2-vrij vermogen, met speciale aandacht voor extreme situaties.


Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat