Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

Afgelopen 2 februari is de derde editie van de Dutch Environmental and Resource Economics (DEAERE) Day gehouden op de campus van Utrecht School of Economics in Utrecht. De conferentie heeft als doel junior en senior onderzoekers op het gebied van milieueconomie werkzaam bij universiteiten en onderzoeksinstituten in Nederland samen te brengen. Hoewel de DEAERE Day nog een jong fenomeen is, verliep de dag soepel en zeer professioneel, dankzij de inspanningen van de organisatie: Joyce Delnoij, Tommaso Felici en Inge van den Bijgaart (Universiteit Utrecht). Het was een vruchtbare dag vol inspirerende presentaties, discussies en mogelijkheid voor netwerken.

DEAERE begon twee jaar geleden met een kleine workshop in Tilburg. Vorig jaar werd die opgevolgd door een succesvolle bijeenkomst met verschillende parallelle sessies gehost door de VU in Amsterdam, en nu is het evenement uitgegroeid tot een conferentie met 27 presentatoren en 75 deelnemers. Het deelnemersaantal was dus aanzienlijk gegroeid en dat bood ruimte voor een programma van 9 presentatierondes met elk drie parallelle sessies. Promovendi en beginnende onderzoekers werden nadrukkelijk aangemoedigd om te presenteren. Wageningen Universiteit, bekend om haar expertise op het gebied van landbouw- en milieuwetenschappen, werd vertegenwoordigd door onderzoekers die zich verdiepten in respectievelijk afvalbeheer en veranderende relaties tussen boer en herder. VU Amsterdam presenteerde studies over vleesbelastingen, klimaatrisicomodellen en interventies op het gebied van energie-efficiëntie. De Universiteit van Amsterdam en de Universiteit van Tilburg leverden belangrijke bijdragen over bescherming tegen overstromingen, beoordeling van klimaatrisico's en het beprijzen van risico's voor de klimaattransitie.  Het interdisciplinaire publiek droeg bij aan de variatie en diepgang van het evenement. In de vragen- en discussieronde na iedere presentatie werd het gepresenteerde onderwerp vanuit meerdere lenzen belicht.

Evenementen zoals de DEARE Day spelen een cruciale rol bij het bevorderen van samenwerking en kennisuitwisseling binnen de milieu-economische gemeenschap. Door onderzoekers van verschillende universiteiten en achtergronden samen te brengen, faciliteren deze bijeenkomsten het delen van inzichten, methodes en best practices. Het brede scala aan milieuonderwerpen die tijdens de DEARE Day aan bod kwam, weerspiegelt de variatie aan milieuvraagstukken maar ook de behoefte aan holistische benaderingen om deze aan te pakken.

De dag werd afgesloten met een interactieve sessie van Marije Schaafsma (Instituut voor Milieuvraagstukken, VU) om te brainstormen over de toekomst van dit netwerk. Vragen aan de deelnemers waren onder meer wat zij zien als de belangrijkste voordelen van deze groep, wat nuttige activiteiten in de toekomst zouden zijn, en hoe de jaarlijkse conferentie eruit moet zien. De belangrijkste conclusie van de sessie was dat alle deelnemers verder willen bouwen aan dit netwerk, goed nieuws! Er werden veel ideeën geopperd voor aanvullende samenwerkingsvormen, zoals een gedeeld LinkedIn-netwerk, een nieuwsbrief, zomercursussen, disciplinaire workshops, gedeelde PhD-cursussen, enz.

Een unaniem akkoord was dat er minstens één keer per jaar een conferentie op soortgelijke wijze zou moeten worden gehouden als deze editie. De informele sfeer, parallelle sessies en mogelijkheden voor jonge onderzoekers werden als blijvers gezien. Meerdaagse conferenties of keynote sprekers op hoog niveau bieden voor het huidige format dan weer weinig toegevoegde waarde. Een nog open punt van discussie is de vraag of niet-academici uit de praktijk (beleidsmakers, milieuorganisaties) ook moeten worden uitgenodigd om over hun werk te presenteren.

wordcloudDEAERE.png


 

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat