Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

Bouwen aan een groene metropool

In opdracht van Milieudefensie hebben de bureaus Goudappel Coffeng en CE Delft gerekend aan de effecten van een alternatief plan op basis van beprijzen van het autoverkeer in de regio Rotterdam. Volgens het rapport van Milieudefensie 'Bouwen aan een Groene Metropool' blijkt dat de filedruk in de regio Rotterdam – Den Haag met 40 procent daalt zonder nieuw asfalt aan te leggen. Grote infrastructurele projecten als de A13/A16 en de Blankenburgtunnel zijn dan niet nodig. De 2,2 miljard euro die daarmee vrij komt wordt geïnvesteerd in trein, lightrail, metro en een netwerk van fietssnelwegen.

Meer informatie staat op www.milieudefensie.nl/groenemetropool. Het rapport van Goudappel Coffeng (31 p.) met berekeningen van prijzen op het verkeersaanbod staat hier. De notitie van CE Delft (7 p.) over de kosten en effecten voor het milieu (CO2 en luchtkwaliteit) van kilometerheffing, spitsheffing of heffing op vrachtverkeer staat hier.


'Our Common Future 2.0'

Bijna 25 jaar na het baanbrekende VN-rapport "Our Common Future", ook wel bekend als het Brundtland-rapport, is de tijd rijp voor een hernieuwde visie van de duurzame samenleving. Zo dacht ook Jan Jonker, nu hoogleraar Duurzaam ondernemen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Via Sociale Media en verschillende nieuwsbrieven werd in de zomer van 2010 een oproep geplaatst om deel te nemen aan de realisatie van deze nieuwe visie.

Een groep van ruim 400 vrijwilligers, van jong tot oud en met zeer uiteenlopende achtergronden en interesses, heeft zich in het project 'Our Common Future 2.0' een jaar lang gebogen over de vraag hoe we kunnen doorstarten naar een meer duurzame toekomst. Tussen september en december 2010 gingen 19 teams van enthousiastelingen aan de slag, die elk een deelrapport en artikel over een thema schreven, varierend van economie tot spiritualiteit en van leiderschap tot afval. Vervolgens heeft een redactieteam van 30 vrijwilligers al dit werk samengebracht in het boek 'Duurzaam Denken en Doen, een inspiratieboek voor onze gezamenlijke toekomst' dat op 20 mei van dit jaar uitkwam.

Binnen de verschillende thema's zitten opvallende overeenkomsten als het gaat om de oplossingsrichtingen, zoals een verschuiving van bezit naar beschikbaarheid (bij vervoermiddelen en andere gebruiksvoorwerpen); lokale initiatieven(energieopwekking, voedselproductie, zorgverlening);  'on-demand' productie i.p.v. massaproductie; langetermijninvesteringen; beloning van loyaliteit; en internalisering van externe kosten.

Het boek is te bestellen op: http://www.kluwershop.nl/management/details.asp?pr=15241 (ook als e-book). Van elk verkocht exemplaar van dit boek gaat één euro naar de Stichting OCF 2.0 voor onderzoek op het terrein van duurzaamheid. De deelrapporten en artikelen die als basis dienden voor het boek zijn gratis te downloaden op de website van het project www.ourcommonfuture.nl.


Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat