Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

Om de gevolgen van de economische crisis voor ondernemers te verlichten en tegelijkertijd duurzaam ondernemerschap te bevorderen is het fiscale voordeel van de MIA\Vamil tijdelijk verhoogd geweest. Uit het jaarverslag over 2010 blijkt dat dit een succesvolle maatregel was. Ondernemers investeerden in duurzame technologie met een totaalwaarde van 2 miljard euro: een verdubbeling ten opzichte van het voorgaande jaar. Ook het aantal aanvragen nam met 80 procent toe tot ruim 13.000. MIA en Vamil zijn fiscale regelingen van de ministeries van Infrastructuur & Milieu en Financiën. Beide zijn bedoeld voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. MIA geeft de investerende ondernemer de mogelijkheid tot 40 procent van de investeringskosten in het milieuvriendelijke bedrijfsmiddel af te trekken van de fiscale winst. Vamil levert voor de ondernemer een liquiditeit- en rentevoordeel op omdat de investeringskosten van het bedrijfsmiddel op een willekeurig moment mogen worden afgeschreven (ook wel vrije afschrijving genoemd).

Alle bedrijven in Nederland kunnen, ongeacht hun omvang, gebruik maken van de MIA\Vamil. In de praktijk blijkt dat de MIA\Vamil vooral interessant is voor het midden- en kleinbedrijf (MKB). Zo spelen deze fiscale regelingen bijvoorbeeld een belangrijke rol bij de bouw van steeds duurzamere stallen en kassen. Technologische ontwikkelingen in de landbouwsector op het vlak van klimaat, dierenwelzijn, grond- en watergebruik volgen elkaar snel op en zijn in de loop van de tijd steeds eenvoudig ingepast. De agrosector produceert nu veel duurzamer dan een aantal jaren geleden, mede dankzij de MIA\Vamil. In 2010 is 98 procent van het aantal aanvragen en 82 procent van het totale investeringsbedrag afkomstig van het MKB.

Bestrijding kredietcrisis

Het kabinet stelde in 2010 € 30 miljoen extra budget beschikbaar om de effecten van de kredietcrisis te bestrijden. Het grootste deel van dit extra budget is gebruikt voor investeringen in duurzaam bouwen. Verder gold, naast de in 2009 al verhoogde financiële voordelen per techniek, het zogenaamde Tijdelijk Kader. Met deze regeling konden ondernemers onder bepaalde voorwaarden 20% extra MIA krijgen voor groene investeringen. De budgetclaim (na correctie) vanwege dit Tijdelijk Kader wordt geschat op € 11,3 miljoen.

De budgetten voor MIA en Vamil zijn in 2010 uiteindelijk zelfs overschreden. De overschrijding wordt geraamd op € 10 miljoen voor MIA en € 10 miljoen voor Vamil. Dit is een groot verschil met 2009 toen € 78 miljoen van het beschikbare budget niet is gebruikt. De investeringsbedragen voor MIA en Vamil in 2010 horen bij de drie hoogste van de afgelopen 11 jaar. Hiermee lijken de genomen crisismaatregelen in 2010 succesvol.

Zoals elk jaar maakt vooral de land- en tuinbouwsector goed gebruik van de MIA\Vamil. In 2010 profiteerden de bedrijfssectoren vervoer en handel verhoudingsgewijs meer van MIA\Vamil dan in 2009 het geval was. Met een investeringsbedrag van € 159 miljoen heeft ook de industrie aanzienlijk meer geïnvesteerd ten opzichte van de € 69 miljoen in 2009.

Figuur: Aangevraagd investeringsbedrag per bedrijfssector (in miljoen euro)

Populaire bedrijfsmiddelen

De bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA en Vamil staan op de Milieulijst. De Milieulijst wordt jaarlijks aan het begin van het jaar aangepast aan de stand van de techniek en de actuele wet- en regelgeving. Bedrijven kunnen voor aanpassing van de Milieulijst voorstellen indienen: voor de Milieulijst van 2010 werden 83 voorstellen ingediend. In totaal zijn 55 nieuwe technieken aan de Milieulijst van 2010 toegevoegd, 26 vervallen en 92 aangepast.

In de periode 2010 bleken enkele, deels nieuwe bedrijfsmiddelen op de Milieulijst zeer in trek. Investeringen in duurzame stallen verdubbelden ten opzichte van 2009. Daarnaast is het opvallend dat er ruim 13 miljoen euro besteed is aan investeringen in duurzame mobiliteit (voertuigen met een elektrische of hybride motor). In 2009 was dit 1 miljoen euro. Ook investeringen in fijnstofreductie maken een veel groter deel uit van het geclaimde budget: 17 miljoen euro in 2010 tegenover 2 miljoen euro in 2009. Ruim 1.000 ondernemers maakten gebruik van het in juni 2010 geïntroduceerde fiscale voordeel voor het vervangen van asbestdaken.


Het Jaarverslag MIA/Vamil 2010 is te downloaden op: www.miavamiljaarverslag2010.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Agentschap NL via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat