Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

Klimaatbeleid na Kyoto

In internationale klimaatonderhandelingen is afgesproken om de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden Celsius boven het pre-industriële niveau. Door de naar boven bijgestelde groei van de broeikasgasemissies in opkomende economieën zoals India, Brazilië, Mexico en China wordt deze doelstelling moeilijker bereikbaar. 

In het rapport Climate policy after Kyoto - Analytical insights into key issues in the climate negotiations berekent het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dat het totaal van alle voorstellen van landen voor vermindering van de broeikasgasuitstoot zou leiden tot een wereldwijde uitstoot van 51 à 52 miljard ton CO2-equivalenten in 2020. Ter vergelijking: de eerdere verwachting was 49 à 50 miljard ton, terwijl de verwachte uitstoot zonder klimaatbeleid 56 miljard ton bedraagt. Hoewel de voorstellen wel degelijk leiden tot het terugdringen van de uitstoot, is het beperken van de wereldwijde opwarming tot 2 graden Celsius erg moeilijk met de bijgestelde berekeningen. Uitstel van maatregelen leidt er ook toe dat de kosten van het terugdringen van de emissies later in de eeuw fors toenemen. Bovendien wordt dan veel afhankelijk van toekomstige technologische ontwikkelingen, zoals bio-energie in combinatie met CO2-afvang en -opslag.

Modelberekeningen laten zien dat de kosten voor de Europese Unie (EU) voor het halen van hun voorwaardelijke, meest ambitieuze, toezegging van 30 procent emissiereductie in 2020 ten opzichte van 1990 hoger zijn dan die voor de overige geïndustrialiseerde landen (0,1 tot 0,3 procent van het bruto binnenlands product (bbp) voor de EU en 0,05 tot 0,15 procent voor de overige geïndustrialiseerde landen). Dit kan deels worden verklaard doordat de toezeggingen van Rusland en Oekraïne boven het geraamde emissieniveau liggen.

Publicatie downloaden? Klik op Climate policy after Kyoto - Analytical insights into key issues in the climate negotiations


EU Resource Efficiency perspectieven op wereldschaal

'Resource efficiency' is één van de 'vlaggenschip' projecten van de Europese Commissie. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft de verwachte ontwikkeling van vijf belangrijke aspecten hiervan op wereldschaal in kaart gebracht: energie, landgebruik, fosfor (voor kunstmest), zoet water en de visstand. Bekeken is hoe deze zich zonder extra beleid tot 2050 ontwikkelen en wat extra beleid zou kunnen opleveren. Aandacht is er voor de wisselwerking met klimaatverandering. Het meest ernstig blijkt de zoetwatervoorziening. Suggesties worden gedaan voor het Europese beleid.

download de publicatie (pdf, 8,29 Mb, Engelstalig)


CBS Nieuwsbrief Milieurekeningen

Onlangs verscheen de zevende editie van de Nieuwsbrief Milieurekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarin ondermeer aandacht voor de recente publicaties 'Environmental Accounts of the Netherlands 2010' en 'Green growth in the Netherlands'. De Nieuwsbrief is te vinden op de website van het CBS

 

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat