Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

OESO milieuverkenning tot 2050

Meer daadkracht in het milieubeleid is nu nodig om onze welvaart in de toekomst te waarborgen. Door de economische groei en bevolkingstoename is wereldwijd het milieu aangetast en is de beschikbaarheid van natuurlijke hulpbronnen onder druk komen te staan. Dat blijkt uit de mondiale milieuverkenning tot 2050, een gezamelijk product van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en het Planbureau voor de Leefomgeving. De verkenning kan worden gedownload van http://www.pbl.nl/publicaties/2012/oeso-milieuverkenning-tot-2050.


Groene groei: een wenkend perspectief?

Doel van deze CPB-notitie is om het concept 'groene groei' nader te analyseren en te verduidelijken. Dit gebeurt aan de hand van vragen als: Wat is groene groei en hoe noodzakelijk is het? Hoe 'groen' ontwikkelt de Nederlandse economie zich? Wat zijn de belangrijkste hinderpalen op weg naar groene groei? De notitie is te vinden op http://www.cpb.nl/publicatie/groene-groei-een-wenkend-perspectief-achtergronddocument.


Natuurbeleid: biedt marktwerking kansen?

De huidige ontwikkelingen in het Nederlandse natuurbeleid zijn gericht op minder rijksbeleid, minder publieke financiering en meer taken van het rijk naar de provincies. Hierbij wil het kabinet burgers, boeren en bedrijven ook een groter rol te geven bij de uitvoering van het natuurbeleid. 'Bij marktwerking in het natuurbeleid moet de overheid juist zeer actief zijn' stellen onderzoekers van LEI, onderdeel van Wageningen UR in hun essay "Marktwerking in het natuurbeleid vraagt om een ondernemende overheid" (Me Judice, 21 maart 2012).


Journal of Environmental Economics and Policy

De markt voor milieueconomische tijdschriften lijkt nog steeds niet verzadigd te zijn. Onlangs zag de eerste editie van de Journal of Environmental Economics and Policy het levenslicht. Dit eerste nummer is gratis beschikbaar via http://www.tandfonline.com/toc/teep20/1/1. Roy Brouwer (IVM) is een van de redacteuren.

 

 

 

 

 

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat