Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

Nieuwe opzet landbouwsubsidies: verbetering met kanttekeningen

De Europese landbouwsubsidies gaan op de schop. Als het aan de Europese Commissie ligt moet elke akkerbouwer vanaf 2014 zeven procent van zijn areaal bestemmen voor ecologische doelen. Dit in ruil voor een deel van zijn directe inkomensondersteuning. Maar waar is dat eigenlijk goed voor? Alterra, onderdeel van Wageningen UR, verkende de doelen, randvoorwaarden, kosten en baten van deze wijzigingen in subsidieland. Het rapport 'Vergroening van het GLB door middel van Ecological Focus Area's' is te vinden onder http://content.alterra.wur.nl/Webdocs/PDFFiles/Alterrarapporten/AlterraRapport2296.pdf


Biodiversiteit komt op de agenda bij bedrijven

De verantwoordelijkheid voor de biodiversiteit wordt meer en meer een onderdeel van het bedrijfsleven. Bedrijven raken betrokken bij natuurbescherming en betalen vaker mee aan natuurbeheer in de buurt van hun productielocaties. Bij het verduurzamen van de productie speelt het onderwerp biodiversiteit nog vooral bij de directie. Op hun duurzaamheidsagenda krijgt het aandacht, maar bedrijven weten de voornemens op de werkvloer nog weinig handen en voeten te geven. Dat blijkt uit onderzoek van LEI Wageningen UR. Het onderzoek 'Internationale bedrijven duurzaam aan de slag met natuur en biodiversiteit; voorstudie bij de Balans van de Leefomgeving 2012' is te vinden onder http://content.alterra.wur.nl/Webdocs/WOT/Werkdocumenten/WOTwerkdocument_274.pdf.  Het paper 'Biodiversiteit leeft nog vooral bij de directie van bedrijven' is te vinden onder http://content.alterra.wur.nl/Webdocs/WOT/Papers/WOTpaper_15.pdf.


Ex-post evaluatie van energie-innovatieprogramma's

Ecofys heeft voor het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie de twee belangrijkste energie-innovatieprogramma's van de afgelopen 10 jaar geavalueerd. Het betreft het programma Duurzame Energie Nederland (DEN-A) (2001–2005) en de Energie Onderzoek Subsidie (EOS) (2005–2010). De resultaten van het onderzoek laten zien dat beide programma's hebben bijgedragen aan de verbetering van de kennispositie in Nederland en de toepassing van nieuwe energietechnologieën. Meer specifiek is er met name op de gebieden Zon-PV en windenergie goede vooruitgang op internationaal vlak geboekt dankzij de programma's. Daarnaast heeft het onderzoek enkele verbeterpunten in beeld gebracht. De monitoring van de programma's is bijvoorbeeld slechts in beperkte mate gericht geweest op inhoud en resultaten van de uitgevoerde projecten. In de toekomst zou daarom meer aandacht besteed moeten worden aan monitoring en evaluatie. Voortgang en effectiviteit van beleid kunnen zo beter gemeten worden. Het rapport is beschikbaar op http://www.ecofys.com/nl/publicatie/ex-post-evaluatie-van-energie-innovatieprogrammas/.


Nieuw tijdschrift: Water Resources and Economics

Hoofdredacteur van dit nieuwe tijdschrift is prof. dr. Roy Brouwer van het IVM. Zie http://www.journals.elsevier.com/water-resources-and-economics/.

 

 

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat