Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

De Vereniging van Leveranciers van Milieutechnologie (VLM), AgentschapNL, NL Milieu en Leefomgeving en het bedrijf MetaSus hebben opnieuw een brancheonderzoek uitgevoerd naar de economische omvang, export en innovatie van de Nederlandse milieutechnologiesector. Deze 2012 editie is een nieuw onderzoek dat gebaseerd is op statistische gegevens uit 2010, die door het CBS zijn uitgewerkt en gegevens uit een enquête die in de lente van 2012 is uitgevoerd. Met de resultaten kunnen milieutechnologiebedrijven zich spiegelen aan hun branchegenoten. Tegelijk dienen de resultaten als onderlegger voor de belangenbehartiging van de VLM en stellen zij Agentschap NL in staat om de ondersteuning rond (milieu-)innovatie en exportbevordering nauwkeurig af te stemmen op de behoeften van de bedrijven.

 

Het rapport is een follow-up van het brancheonderzoek 2010. Een één op één vergelijking tussen beide rapporten is echter lastig, omdat de macro-economische gegevens zijn gebaseerd op verschillende populaties en er nieuwe accenten zijn gelegd in de enquête onder bedrijven. Echter, de indruk is dat de milieutechnologiesector zich goed staande weet te houden. De toegevoegde waarde van de sector bedroeg in 2010 circa € 3,2 miljard. Daarmee was de sector net iets groter dan de transportmiddelenindustrie en net iets kleiner dan de grond-, water- en wegenbouw. De milieutechnologiesector produceert bijna 0,6% van het bbp in Nederland en bood in 2010 werk aan ongeveer 39.000 personen (in fte's).

Nederlandse milieutechnologiebedrijven opereren in een grote variëteit aan bedrijfstakken. Het is in de eerste plaats een dienstverlenende sector maar de maakindustrie speelt ook een voorname rol. In 2010 stelden we al vast dat duurzame energie het belangrijkste milieucompartiment was (naast afval, waterzuivering, luchtkwaliteit en bodem). Deze trend zet verder door. 

Het is een relatief jonge sector. Meer dan 50% van de bedrijven bevindt zich in de groeifase. Milieutechnologiebedrijven zien de economische crisis als belangrijkste bedreiging voor groei. Toch draaien ze relatief goed: 84% van de bedrijven realiseerde in 2011 een omzetstabilisatie of zelfs groei ten opzichte van 2010. Bovendien verwacht meer dan de helft van de bedrijven per 2014 meer dan 10% te groeien ten opzichte van 2010. 56% van de milieutechnologiebedrijven exporteert, van de overige bedrijven heeft een kwart ook internationale ambities. Duitsland is het belangrijkste exportland, maar de sector wordt ook steeds actiever buiten Europa, onder meer in de BRIC-landen.

Naar schatting 58% van de milieutechnologiebedrijven beschrijft zichzelf als innovatief. Meer dan 95% van de bedrijven is van plan om in 2012 net zo veel of meer in R&D te investeren dan in 2010. Bij het merendeel van de respondenten op de enquête heeft innovatie binnen twee jaar geleid tot nieuwe omzet.

Ondanks de economische crisis zien milieutechnologiebedrijven de toekomst in het algemeen met vertrouwen tegemoet en zien ze volop groeikansen. Door diverse partijen zoals aanstaande ondernemers, investeerders en ook studenten kan het rapport dan ook gelezen worden als een uitnodiging om zich met de milieutechnologiesector te associëren. Dat biedt tenslotte altijd uitzicht op dubbele winst: een rendabele business en een schonere en efficientere wereld.


Het rapport kan hier worden gedownload. Nadere informatie: Bert Keesman, MetaSus, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Bij hem is ook een gedrukt exemplaar van het rapport te verkrijgen.

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat