Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

Kosten en baten van terrestrische natuur: methoden en resultaten

Onlangs heeft de unit Wettelijke Onderzoekstaken (WOt) Natuur & Milieu van de Wageningen UR een werkdocument uitgebracht, waarin de kostenberekeningen van de vier kijkrichtingen van de Natuurverkenning 2010-2040 (PBL, 2012) worden verantwoord. De titel van deze publicatie luidt: Kosten en baten van terrestrische natuur – methoden en resultaten (auteurs: H. Leneman, R.W. Verburg, C.M. van der Heide en A.D. Schouten). Klik hier om het rapport te downloaden.


Programmatische Aanpak Stikstof creëert 40.000 banen

Onderzoeksinstituut ECORYS heeft in opdracht van het Interprovinciaal Overleg (IPO) berekend dat invoering van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) voor ruim € 87,5 miljard aan investeringen in de economie zorgt en circa 40.000 extra banen oplevert. De uitstoot van stikstof kan een bedreiging zijn voor het realiseren van de natuurdoelen. Door de invoering van de PAS worden niet alleen reductie- en herstelmaatregelen getroffen voor de uitstoot van stikstof, maar wordt tegelijkertijd ook ontwikkelruimte voor landbouw en industrie gecreëerd. Hierdoor wordt ruimte gemaakt voor nieuwe economische activiteiten. Klik hier om het rapport te downloaden.


'De Upcycle' - opvolger van 'Cradle to Cradle' – nu ook een Nederlandse versie

'De Upcycle' is de opvolger van het succesvolle boek 'Cradle to Cradle' en is vanaf 8 oktober 2013 ook verkrijgbaar in het Nederlands. Auteurs Michael Braungart en William McDonough geven in De Upcycle hun visie op een duurzame maatschappij. Terwijl 'Cradle to Cradle' vooral ingaat op een intelligenter en duurzamer ontwerp van productieprocessen, gaat het nieuwe boek in op het herontwerpen van producten en de gehele leefomgeving. Hierin worden de Cradle to Cradle-principes als raamwerk aangehouden. Aan de hand van voorbeelden uit de hele wereld inspireert het duo niet alleen ondernemers, maar ook een breder publiek om zelf te upcyclen. De lancering van het boek vond plaats op 8 oktober in de Hermitage in Amsterdam. Bezoekers werden toegesproken door Michael Braungart en Anne-Marie Rakhorst (initiatiefneemster tot de Nederlandse vertaling). Diezelfde middag wordt de Nationale Duurzaamheidsmonitor gepresenteerd, een onderzoek naar duurzaamheid in het Nederlandse bedrijfsleven. Klik hier voor nadere informatie.


Essays Duurzame gedragspatronen

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) heeft ter voorbereiding van het advies 'Duurzame Gedragspatronen' vier wetenschappers gevraagd een essay te schrijven. De essays gaan in op wat ethische en sociaal wenselijke grenzen zijn in hoe ver de overheid mag en moet gaan in gedragsbeïnvloeding van mensen om de samenleving te verduurzamen. Met de essays wil de Rli zich een mening vormen over deze kwesties en die in het advies over duurzame gedragspatronen verwoorden.

De bijdragen en de verschillende auteurs zijn:

Dr. M.F. Wesseling, Artsenfederatie KNMG  Gedragsbeïnvloeding door overheid ter bevordering van duurzaamheid

Prof. dr. M. Korthals, Wageningen Universiteit  De overheid als verleidster

Dr. F.A. Hindriks, Rijksuniversiteit Groningen  De burger als virtuele auteur

Prof. dr. L. Bovens, London School of Economics and Political Science  De verantwoordelijkheid van de overheid

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Erik Schmieman, projectleider Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Lees de 'Essays duurzame gedragspatronen, ethische aspecten van gedragsbeïnvloeding door de overheid voor verduurzaming van de samenleving'.


Informatiebrochure Milieukostenmodel (MKM)

Broekx Steven, Meynaerts Erika, Aertsens Joris, Van Wortswinkel Luc, Lemeire Caroline, Cerulus Tanya (2013). Het MilieuKostenModel - naar een kosteneffectief milieubeleid. Informatiebrochure opgemaakt door VITO in opdracht van het Vlaamse Ministerie voor Leefmilieu, Natuur en Energie    

Het Departement LNE hoopt dat de sprekende toepassingen uit dit overzicht van 12 jaar Milieukostenmodel (MKM) zowel voor beleidsmakers als voor privégebruikers een stimulans zullen zijn om voldoende aandacht te blijven besteden aan een kosteneffectief milieubeleid. Binnenkort verschijnt tevens een Engelse versie van deze brochure.

Te downloaden van: http://www.lne.be/themas/beleid/milieueconomie/modellen/milieukostenmodel-mkm/MKM_print_nederlands_finaal.pdf

Te bestellen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Waardering van ecosysteemdiensten, een handleiding

Liekens Inge, Van der Biest Katrien, Staes Jan, De Nocker Leo, Aertsens Joris, Broekx Steven (2013). Waardering van ecosysteemdiensten, een handleiding. Studie in opdracht van LNE, afdeling milieu-, natuur- en energiebeleid.

De eerste versie van deze handleiding (Economische waardering van ecosysteemdiensten, 2010) en de bijhorende webtool 'natuurwaardeverkenner' werden op diverse punten verbeterd. Zo komen er in de tweede versie meer ecosysteemdiensten aan bod, zijn een aantal bestaande methoden verfijnd en is de monetaire waardering aangevuld met een kwalitatieve en kwantitatieve waardering.

De natuurwaardeverkenner 2.0 (www.natuurwaardeverkenner.be) is opgebouwd rond de methodes beschreven in deze handleiding en dient dus als hulpmiddel voor overheden, natuurorganisaties, landontwikkelaars en andere gebruikers die ecosysteemdiensten willen waarderen om te komen tot beter onderbouwde beleids- en investeringsbeslissingen. 

Te downloaden van

http://www.lne.be/themas/beleid/milieueconomie/linken/publicaties/Finale%20hl%20waardering%20ESD.pdf

Te bestellen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


 

Nieuw boek over ecosysteemdiensten

Jacobs Sander, Dendoncker Nicolas, Keune Hans (2013). Ecosystem Services: Global Issues, Local Practices 1st Edition, Elsevier, 456 pp., te verschijnen op 12 december 2013

'Ecosystem Services: Global Issues, Local Practices' omvat wetenschappelijke input, sociaal-economische overwegingen, en beleidsvraagstukken met betrekking tot ecosysteemdiensten.

Meer informatie en mogelijkheid tot bestellen via http://store.elsevier.com/Ecosystem-Services/isbn-9780124199644/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat