Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

Sinds 2007 is in de Europese Unie REACH van kracht. Het gaat om de Verordening registratie, evaluatie en autorisatie van chemicaliën en toxische stoffen. De verplichtingen worden gefaseerd ingevoerd. REACH treedt volledig in werking per 1 juni 2018. Panteia heeft de huidige impact op het Nederlandse MKB onderzocht. De onbekendheid is groot. De nalevingskosten zijn substantieel.

Sinds 1 juni 2007 is in de Europese Unie de REACH-verordening (Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën) van kracht. REACH wordt in verschillende fasen ingevoerd. Sinds 1 december 2010 moeten producenten of importeurs gevaarlijke toxische stoffen registreren, evenals chemische stoffen in hoeveelheden groter dan 1.000 ton per jaar. Per 1 juni 2013 gaat het om registratie van chemische stoffen in hoeveelheden groter dan 100 ton per producent of importeur per jaar en per 1 juni 2018 om stoffen in hoeveelheden van meer dan 1 ton.

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft Panteia/IVAM gevraagd onderzoek te doen om beter zicht te krijgen op de impact van de REACH op het midden- en kleinbedrijf (MKB) in Nederland. Het MKB omvat alle bedrijven met minder dan 250 werknemers.

Primair doel van het onderzoek is om verifieerbare cijfers over het aantal MKB-bedrijven in Nederland te weten te komen die in 2012 in hun bedrijfsvoering door REACH beïnvloed worden en wat dat voor nalevingskosten met zich mee heeft gebracht. Secundair doel van de studie is inzicht te krijgen in de latente ondersteuningsbehoefte bij Nederlandse MKB-bedrijven.

Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van een diepgaande literatuurstudie, een aantal diepte-interviews met direct betrokkenen (brancheverenigingen, REACH Helpdesk, bedrijven), een grootschalige telefonische enquête en aanvullende telefonische interviews over de nalevingskosten.

De resultaten uit de telefonische enquête laten zien dat een onverwacht hoog percentage bedrijven in de industrie en de handel aangeeft niet te maken te hebben met REACH. Voor de bedrijfssector industrie, chemie en petrochemie zou vrijwel elk MKB-bedrijf te maken moeten hebben of krijgen met REACH. Ook was de verwachting dat in de andere sectoren van de industrie meer bedrijven te maken hebben met REACH dan de 21% uit de enquête. Van de andere sectoren die vooral als downstream gebruiker (detailhandel richting consument) gekenmerkt worden geeft maar 20 tot 30% aan op de hoogte te zijn van REACH. Deze percentages geven aan dat deze MKB-bedrijven nu en in de (nabije) toekomst mogelijk aanlopen tegen onverwachte kosten en/of inspanningen voor de eigen organisatie.

Uit de studie blijkt dat 65.200 MKB-bedrijven geraakt worden door REACH. Dit is 5,6% van het totaal aantal MKB-bedrijven in Nederland. Van die sectoren die door REACH geraakt worden dragen de industrie (fabrikanten van bulkchemicaliën, fijnchemicaliën, verf en inkt, en rubber en kunststof) en de groothandel (importeurs van chemische producten) de grootste financiële lasten.

De grootste lasten worden veroorzaakt door de kosten van het verzamelen van bedrijfsinformatie ten behoeve van REACH. Het gaat hierbij zowel om het verzamelen van stof-, product- en procesgerelateerde informatie, nodig voor het registratiedossier, als om het op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen REACH (waaronder de toelichtingen op de regelgeving). Het opstellen van veiligheidsinformatiebladen komt op de tweede plaats van meest belangrijke factoren voor kostenstijging bij MKB-bedrijven ten gevolge van REACH.

De nalevingskosten van de REACH-regelgeving zijn expliciet uitgevraagd bij 36 MKB-bedrijven. Hieronder bevonden zich bedrijven die binnen de REACH-verordening geclassificeerd kunnen worden als producenten, importeurs en downstream users. De nalevingskosten van Nederlandse MKB-bedrijven die met REACH van doen hebben zijn in deze studie macro becijferd op €670 miljoen op jaarbasis in 2012. De nalevingskosten zijn substantieel, omdat ze voor betrokken MKB-bedrijven uiteen kunnen lopen van € 10.000 tot € 25.000 per jaar en daarmee het financiële resultaat van deze bedrijven negatief beïnvloeden.

Belangrijkste aanbevelingen van het onderzoek zijn:

  1. Sensibiliseren van bedrijven die nog geen kennis hebben van hun rol binnen REACH via de Kamer van Koophandel, REACH-Helpdesk en mogelijk de inspectie SZW bij toezicht.
  2. Inhoudelijke ondersteuning door brancheorganisaties bij MKB-bedrijven die moeten voldoen aan een registratieplicht.
  3. Ondersteuning van downstream users door de overheid bij het opstellen, lezen, interpreteren, vertalen en distribueren, uniformeren en automatiseren van veiligheidsinformatiebladen.
  4. Meer en frequentere informatie door de overheid in simpele bewoordingen over REACH.
  5. De communicatie en informatie-uitwisseling tussen de ketenpartners dient sterk te verbeteren. Bedrijven hebben nog steeds grote moeite met het brengen en halen van informatie in de keten.
  6. De overheid dient initiatieven rond automatisering te faciliteren waardoor informatie sneller uitwisselbaar wordt.
  7. Monitoren of overheidsbeleid ten aanzien van REACH voldoende effect heeft. Om tijdig te kunnen bijsturen is het ook de komende jaren van belang na te gaan wat jaarlijks de actuele problemen zijn en wat de grote kostenveroorzakers zijn.


 

Zie voor het volledige eindrapport: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/10/16/rapport-impact-reach-op-mkb.html.

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met John Boog van Panteia, tel. 079 – 3222292 of per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat