Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

Economisch optimale waterveiligheid in het IJsselmeergebied

CPB Notitie, 14‑01‑2014, 146 pagina's

De meeste dijkringen in het IJsselmeergebied hoeven de komende decennia niet te worden versterkt. Een voorwaarde is wel dat de veiligheid van deze dijkringen in 2015 aan de huidige wettelijke normen voldoet en dat er pompen op de Afsluitdijk en de Houtribdijk worden geïnstalleerd. Auteurs: Peter Zwaneveld en Gerard Verweij. www.cpb.nl/publicatie/economisch-optimale-waterveiligheid-het-ijsselmeergebied

Een commissie heeft op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu een second opinion geschreven over deze CPB-notitie. De leden waren prof.dr. Ekko van Ierland (WUR), prof.dr. Carl Koopmans (SEO en VU, voorzitter), prof.dr. Piet Rietveld (VU) en prof.dr. Anne van der Veen (Universiteit Twente). Het advies van de commissie kan worden gedownload van de SEO website.


 

Wat is de discontovoet voor investeringen in mitigatie en adaptatie?

CPB Discussion Paper 257, 5‑09‑2013, 26 pagina's

De discontovoet voor investeringen bestaat uit de som van de risicovrije rente en een risicopremie. Gebruikmakend van de karakteristieken van mitigatie en adaptatie laat dit paper zien dat investeringen in adaptatie een lagere risicopremie verdienen in vergelijking met 'normale' investeringen. Engelstalige publicatie. Auteur: Rob Aalbers. http://www.cpb.nl/publicatie/wat-is-de-discontovoet-voor-investeringen-in-mitigatie-en-adaptatie.


 

Consument legt CO2-uitstoot steeds meer op bordje van ondernemer

Door de verschuiving van offline naar online aankopen legt de consument in toenemende mate de CO2-uitstoot op het bordje van het bedrijfsleven. Dit biedt kansen om de milieu-impact van online winkelen te verminderen. Tot die conclusies komt de expertgroep Ecologie van Shopping2020, die onderdeel uitmaakt van het onderzoeksprogramma Shopping2020, waaraan zestien brancheorganisaties deelnemen. Shopping2020 heeft als doel een toekomstvisie te creëren over hoe de consument in 2020 shopt. Zie www.shopping2020.nl/nieuws.php?action=view&Nieuws_Id=109 voor het persbericht, en voor het gehele document (pdf, 12 MB, account aanmaken vereist): www.shopping2020.nl/eindresultaten.


 

Verbeterde dataset met transacties in emissierechten

Promovendus Thijs Jong (Rijksuniversiteit Groningen) neemt deel in het "Ownership Links and Enhanced European Union Transaction Log (EUTL) Dataset Project" van de European University Institute (EUI) in Florence. Dit project over transacties in emissierechten wordt gecoördineerd door Denny Ellerman. Thijs Jong wordt in Groningen begeleid door Oscar Couwenberg en Edwin Woerdman. Thijs Jong en enkele andere onderzoekers uit Europa zijn erin geslaagd een dataset te construeren die accounts met transacties in emissierechten in de EU linkt aan de eigenaren van die accounts voor de periode 2005-2007. De oorspronkelijke EUTL registreert weliswaar alle allocaties en overdrachten in emissierechten, maar geeft niet de ultieme bedrijfseigenaar weer. Een betekenisvolle analyse van het gedrag van bedrijven in het Europese emissiehandelsysteem is niet mogelijk zonder transacties in emissierechten expliciet te verbinden aan de erbij betrokken bedrijven. De verbeterde dataset lost dit probleem op.

Klik hier voor meer informatie of om de database, een technische notitie alsmede details over de onderzoekers te downloaden.

 

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat