Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

Gaan voor Groene Groei

EInd 2013 heeft de zogeheten 'Green Growth Group' in Me Judice onder de titel ' Gaan voor Groeie Groei' een pleidooi uitgebracht voor ambitieuze en snelle koolstofreducerende maatregelen in de EU. In dit document wordt gepleit voor vroegtijdige en ambitieuze koolstofreducerende EU-maatregelen voor kostenefficiënte en kosteneffectieve decarbonisatie op EU-niveau, hetgeen tot maximale economische voordelen voor Europa zal leiden. Ingegaan wordt op recente informatie van gerespecteerde internationale instellingen, economen, denktanks, brancheorganisaties en wetenschappers. Voorts worden er tien essentiële stellingen geponeerd om het debat te bevorderen.De Green Growth Group ziet de volgende 3 prioriteiten voor de EU:

  1. Een ambitieus, op doelstellingen gebaseerd beleidskader vaststellen voor de periode na 2020 in overeenstemming met de Routekaart van de EU voor een koolstofarme economie, het Stappenplan Energie en onze klimaatveranderingsdoelstelling van maximaal 2°C. Dit verschaft de particuliere sector de zekerheid om nu te investeren.
  2. De EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS) hervormen, dit helpt de emissies tegen geringe kosten terug te dringen en investeringen in koolstofreducerende maatregelen nog aantrekkelijker te maken.
  3. Waarborgen dat de EU erin slaagt tijdens de Klimaattop van 2014, die door Ban Ki-Moon wordt georganiseerd, een ambitieus EU-voorstel op tafel te leggen voor de reductie van emissies teneinde de ambities en voortgang te bevorderen ter wille van de eerste echt mondiale klimaatovereenkomst in 2015 in Parijs.

De energieke overheid

Het verduurzamen van de economie gaat niet vanzelf en vraagt zowel van de samenleving als de overheid een bijdrage. Hoe werkt de overheid nu aan een groene en veerkrachtige economie en hoe kan zij die werkwijze verbeteren door meer met de samenleving doelen te bepalen en deze samen te realiseren? Deskundigen uit de wetenschap, het bedrijfsleven en de rijksoverheid leverden een bijdrage aan de door het LEI gepubliceerde bundel 'De energieke overheid; Visies op netwerkend samenwerken voor een groene en veerkrachtige economie'.


Effectiviteit van op CO2-uitstoot gebaseerde autobelastingen

Cambridge Economterics heeft het effect van fiscale stimulering van auto's met een lagere CO2-uitstoot onderzocht in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. De resultaten staan in het rapport 'Effectiveness of CO2-based feebate systems in the European passenger vehicle market'. Wellicht interessant vergelijkingsmateriaal voor de PBL-studie waarover elders in dit nummer van de Nieuwsbrief wordt gerapporteerd.


Financiële risico's door overstromingen

Onderzoekers van het IVM hebben recentelijk in Nature Climate Change gepubliceerd over de toename in financiële risico's door overstromingen in Europa als gevolg van klimaatverandering en economische groei. Het artikel heeft internationaal veel media-aandacht opgeleverd.

 

 

 

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat