Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

Milieuschadelijke subsidies en hoe ze te hervormen

Het besef dat subsidieregelingen negatieve milieueffecten kunnen hebben begint steeds meer door te dringen en trekt nu ook de aandacht van beleidsmakers.Het onlangs verschenen boek 'Paying the Polluter' (onder redactie van Frans Oosterhuis en Patrick ten Brink) bevat een verzameling bijdragen van internationale experts uit wetenschap en beleid over dit onderwerp. Vragen als: wat is eigenlijk een milieuschadelijke subsidie, hoe identificeer je ze en hoe meet je de omvang ervan komen aan de orde, evenals een overzicht van de stand van zaken in verschillende sectoren. In het boek wordt ook uitvoerig aandacht besteed aan mogelijkheden om milieuschadelijke subsidies te hervormen, hetzij door ze af te schaffen hetzij door de subsidies een milieuvriendelijker karakter te geven. Het boek is uitgegeven bij Edward Elgar; zie http://www.e-elgar.com/bookentry_main.lasso?id=15338.


'De doorbraak van duurzaam – van niche naar mainstream'

Op 10 juni 2014 vond het 40-jarig Jubileumcongres van de Bezinningsgroep Energie plaats. Er werd een bundel gepubliceerd met de titel 'De doorbraak van Duurzaam – van niche naar mainstream', te lezen en downloaden op www.bezinningsgroepenergie.nl. Hierin staan artikelen van verschillende experts rond (duurzame) energie, deels ook met milieueconomische inhoud, o.a. van Marjan Minnesma, Jan Paul van Soest, Ad van Wijk en Ron Wit. Twee artikelen uitgelicht:

 - De bijdrage van milieueconoom Ron Wit gaat over het Europese emissiehandelssysteem (EU-ETS). Hij legt uit wat er nu mis gaat met het ETS (overschot aan rechten, dus erg lage prijs). Hij stelt voor om de polderoplossing van het Nederlandse Energieakkoord te kopiëren naar Europese schaal. Dit omdat de nationale politici het ETS niet kunnen redden doordat ze te strakke mandaten meekrijgen o.a. onder invloed van hun grote industrieën. Die industrieën wil Ron dan ook aan tafel krijgen om meer vruchtbaar te kunnen overleggen.

- Verder o.a. een bijdrage van Monique Voogt en Mirjam Harmelink die laten zien dat naar verwachting ook met de nieuwste maatregelen van de Europese Commissie de CO2-prijzen nog vele jaren laag zullen blijven. Ook zij doen diverse voorstellen voor het redden van het EU-ETS. 


Evaluatie beleidsinstrumenten voor ondernemen met natuur

Komen de verwachtingen, die we hebben van door ons ondersteunde groene investeringsprojecten uit? Deze vraag van de directie Natuur en Biodiversiteit van het Ministerie van Economische Zaken was aanleiding voor een korte evaluatie van twee beleidsinstrumenten waarmee groene projecten worden ondersteund, uitgevoerd door onderzoekers van Alterra en LEI, beiden onderdeel van Wageningen UR. Het ging om het Revolverend Fonds van het Groenfonds, dat laagrentende leningen versterkt aan initiatiefnemers, en de Green Deals Natuur en Recreatie. Van het Revolverend fonds van het Groenfonds zijn drie projecten geëvalueerd en de onderzoekers bekeken twee Green Deals Natuur & Recreatie. Conclusie: de onderzochte initiatieven zijn voorbeelden van zogenaamde 'natuurcombinaties'. Ze leveren niet alleen winst op voor de natuur maar renderen ook economisch en maatschappelijk. Wel moeten initiatiefnemers de nodige hobbels overwinnen voor het zover is, zoals starre regelgeving en economische tegenwind. De bevindingen zijn te lezen in de Alterra-brochure 'Leren van beleidsinstrumenten voor ondernemen met natuur'.

 

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat