Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

Duurzaamheid herontdekken: de economie van de eindige aarde

In het boek 'Rediscovering Sustainability, Economics of the Finite Earth' onderzoeken Aart en Wiebina Heesterman ondermeer de beperkingen van de neoklassieke economie, de relatie tussen Keynesiaanse macroeconomie en financiële duurzaamheid, en het verband tussen schaalvoordelen, locatiekeuze en transportkosten.


Natuurlijk kapitaal: toestand, trends en perspectief

Het kabinet introduceert met 'natuurlijk kapitaal' een beleidsconcept waarin de baten van natuur centraal staan. Het wil daarmee de scheiding doorbreken tussen economie en natuurbehoud. Het beleidsconcept is echter nog nauwelijks uitgewerkt. Daardoor kunnen velen er zich bij betrokken voelen, wat bijdraagt aan een groot draagvlak. Het nadeel is dat het niet helder is wat het kabinet met natuurlijk kapitaal wil bereiken. De PBL-studie 'Natuurlijk kapitaal. Toestand, trends en perspectief'  brengt in beeld hoe het natuurlijk kapitaal in Nederland ervoor staat, hoe dit beïnvloed wordt door de wijze waarop de Nederlandse samenleving het gebruikt, en wat dit betekent voor de ambities die het kabinet heeft voor behoud en duurzame benutting van natuurlijk kapitaal. De Bevindingen van dit rapport zijn ook gepubliceerd als Deel 7 van de Balans van de Leefomgeving 2014.


Bedrijven en ecosysteemdiensten

In de Rijksnatuurvisie 2014 wordt een toekomstbeeld geschetst van het natuurbeleid. In dat beeld spelen bedrijven en private partijen een belangrijke rol. Heden ten dage zijn er al verschillende bedrijven die bovengemiddeld aandacht besteden aan natuurbehoud en duurzame productie. Maar hoe en waarom doen ze dat? En wat kan de overheid doen om meer bedrijven te stimuleren dergelijke keuzes te maken, en hoe sluit dat aan bij de ambitie van de Rijksnatuurvisie 2014? Onderzoekers van LEI Wageningen UR hebben uitgezocht wat de rol van bedrijven is bij het in stand houden van natuur en ecosysteemdiensten. Het resultaat is te lezen in het paper 'De rol van bedrijven bij behoud van ecosysteemdiensten; theorie, empirie en beleidspraktijk' en het rapport 'Hoe en waarom bedrijven bijdragen aan behoud van ecosysteemdiensten; en hoe de overheid dergelijke bijdragen kan stimuleren'.


Klimaatverandering: besluitvorming onder onzekerheid en het belang van leren

Op 10 december 2014 promoveerde In Chang Hwang aan de VU op het proefschrift 'Decision making under uncertainty and learning about climate change'. Hierin staat de vraag centraal hoe beleid gepland kan worden op het inherent onzekere terrein van de klimaatverandering. Met behulp van een 'integrated assessment model' is ondermeer onderzocht hoe een optimale koolstofbelasting zich in de loop der tijd zou moeten ontwikkelen en wat het optimale niveau is van investeringen in enerzijds emissiereductie en anderzijds in 'leren', waarmee de onzekerheid kan worden verminderd. Een van de conclusies is dat de optimale uitgaven aan klimaatwetenschap zijn veel groter dan het huidige niveau.


Nederlandse nieuwe auto's hebben laagste CO2-uitstoot van EU dankzij belastingdifferentiatie 

In 2013 hadden de in Nederland verkochte nieuwe personenauto's een gemiddelde CO2-uitstoot van 109 gram per kilometer. Dat is het laagste van alle EU-landen. De differentiatie in belastingen (zoals de BPM en de fiscale bijtelling voor de 'auto van de zaak') heeft hierbij een belangrijke rol gespeeld. Dat blijkt uit een recent rapport van Transport & Environment.


Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat