Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.


Op de Noordzee produceren diverse menselijke activiteiten onderwatergeluid, met grote variatie in frequentiekarakteristiek en luidheid. Zo verhoogt bijvoorbeeld scheepvaart het natuurlijke achtergrondgeluid met continue ruis. Bouwactiviteiten (voor olie- en gasplatforms en windenergieparken), seismisch onderzoek (ten behoeve van de winning van olie en gas), en het ruimen van historische explosieven produceren zeer harde puls-geluiden met specifieke frequentiekarakteristieken.

Waarom een MKBA onderwatergeluid?

Omdat schade aan het mariene ecosysteem niet kan worden uitgesloten, hanteren veel landen - ook Nederland - het voorzorgprincipe. Nederland stelt bijvoorbeeld voorwaarden aan het heien van palen voor windenergieparken. In het licht van het Energieakkoord, waarbij een van de doelen het realiseren van 4450 Megawatt aan windenergie op zee in 2023 is, is het van belang om meer inzicht te krijgen in mogelijkheden van mitigerende maatregelen (zoals het gebruik van geluidreducerende mantels) en de kosten daarvan, als mogelijk alternatief voor het huidige heiverbod.

Voor andere activiteiten die onderwatergeluid produceren, zoals seismiek en scheepvaart, geldt mogelijk ook dat alternatieve maatregelen efficiënter en kosteneffectiever zijn om onderwatergeluid te reduceren. Echter er is nog weinig kennis over de kosten en effecten van mogelijke maatregelen om onderwatergeluid te verminderen. Om inzicht te krijgen in de kosten en baten van alternatieve maatregelen om onderwatergeluid te beperken en zo deze kennisleemte op te vullen, heeft Rijkswaterstaat Royal HaskoningDHV gevraagd om een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) uit te voeren.

Dit is gedaan voor drie verschillende thema's, namelijk heien (windenergie op zee), seismisch onderzoek en scheepvaart. Voor elk van deze activiteiten is de huidige situatie ('baseline scenario') vergeleken met een aantal beleidsalternatieven. Geprobeerd is om de effecten van de verschillende alternatieven zoveel mogelijk in geld uit te drukken. Waar dit niet mogelijk bleek te zijn, is een kwalitatieve of kwantitatieve beschrijving opgenomen.

Resultaten MKBA Onderwatergeluid

In het rapport ‘Underwater Noise: Social Cost Benefit Analysis’ worden de resultaten van de MKBA voor de verschillende thema’s gepresenteerd. Een van de belangrijkste baten van de beleidsalternatieven is de vermindering van het aantal dierverstoringsdagen. Een dierverstoringsdag is het product van het aantal impulsdagen per initiatief met het aantal verstoorde zeezoogdieren binnen de effect-geluidscontour (rekening houdend met de seizoenen) en met de duur van de verstoring per impulsdag (1/3, 1 of 2 dagen). Uit de analyse blijkt verder onder meer dat heien met een seizoensrestrictie (‘baseline scenario’) meer dierverstoringsdagen veroorzaakt dan het beleidsalternatief ‘geluidsnorm met mitigerende maatregelen’. Op deze manier zijn de baten van het reduceren van onderwatergeluid gekwantificeerd; het monetariseren van deze effecten bleek echter niet mogelijk.


Het rapport is te downloaden van: www.noordzeeloket.nl/images/Underwater%20Noise%20Social%20Cost%20Benefit%20Analysis%20(RoyalHaskoningDHV)_4638.PDF. Nadere informatie bij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat