Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

Themanummer tijdschrift Milieu over Circulaire Economie

Het maartnummer van het tijdschrift Milieu is gewijd aan het thema Circulaire Economie. Zie www.vvm.info.


Twee klimaateconomische proefschriften aan de VU

Op 20 april 2016 worden er aan de Vrije Universiteit Amsterdam twee proefschriften op het gebied van klimaateconomie verdedigd.

In 'Issues in Climate Change Economics: Uncertainty, Renewable Energy Innovation and Fossil Fuel Scarcity' laat Mark Kagan zien dat zo lang de gepercipieerde gevolgen van klimaatverandering ernstig zijn, zelfs een tamelijk sceptische beleidsmaker strikt klimaatbeleid zou moeten voeren. Hij toont aan dat investeringen in het reduceren van de kosten van vernieuwbare energie kunnen dienen als een 'hedge' tegen volatiele fossiele brandstofprijzen. Kagan concludeert dat een subsidie op vernieuwbare energie tamelijk ineffectief kan zijn en dat deze alleen zou moeten worden ingevoerd nadat alle goedkope olie verbruikt is en energie voornamelijk nog wordt gehaald uit kolen. In het algemeen concludeert hij dat ‘de monopolist de beste vriend is van de milieuactivist, daar hogere olieprijzen leiden tot uitstel van olie-extractie.

'Resource extraction and the Green Paradox: Accounting for political economy issues and climate policies in a heterogeneous world' is de titel van het proefschrift van Karolina Ryszka. Zij deed promotieonderzoek op het snijvlak van twee velden: economie van klimaatverandering en hulpbronneneconomie. Zij analyseerde onder andere de ‘groene paradox’: de onbedoelde nadelige effecten van klimaatbeleid. Ryszka heeft niet aangenomen dat er eenduidig klimaatbeleid bestaat, zoals gebruikelijk is, maar heeft in plaats daarvan klimaatbeleid geanalyseerd. Specifieker heeft ze gekeken naar de effecten van unilateraal klimaatbeleid met behulp van theoretische modellen, en de resultaten geïllustreerd met behulp van numerieke voorbeelden en calibraties. In haar proefschrift laat Ryszka bijvoorbeeld zien dat een regio waar een fossiele hulpbron als olie begrotelijker is om uit de grond te halen voordeel behaalt uit een koolstofbelasting, zowel milieukundig als met betrekking tot handelsovereenkomsten.


Optimale instrumentatie van klimaatbeleid

'Towards optimal short, medium and long term climate policy instrumentation', onder redactie van Gjalt Huppes en Benjamin Görlach, bevat de beleidsconclusies die voortkomen uit het door de EU gefinancierde 'CECILIA2050' project ('Choosing Efficient Combinations of Policy Instruments for Low-carbon development and Innovation to Achieve Europe's 2050 climate targets'). 


Energiebelasting belangrijke pijler van het Nederlandse energiebesparingsbeleid

In een onlangs verschenen artikel in Energy Policy concluderen onderzoekers van het PBL dat de energiebelasting een belangrijke pijler is van het Nederlandse energiebesparingsbeleid voor de gebouwde omgeving. Teneinde de energiebesparing in particuliere woningen te stimuleren suggereren ze verder onder meer om (woninggerelateerde) belastingen te differentiëren naar energielabel.


Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat