Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

Consumentenproducten maken ons leven aangenamer, veiliger en efficiënter. Echter, de productie en het gebruik van deze goederen hebben ook een nadelige invloed op mens en milieu. Zowel retailers als producenten zijn vaak onvoldoende op de hoogte van de duurzaamheidsknelpunten binnen hun productieketens. Dit blijkt uit onderzoek van The Sustainability Consortium (TSC).


TSC heeft een meetsysteem ontwikkeld om wereldwijd op een geharmoniseerde manier duurzaamheidsscores van consumentenproducten uit te wisselen in de productieketen. Al meer dan 1700 producenten hebben hun scores gerapporteerd. Meer dan de helft van deze producenten geeft aan beperkt inzicht te hebben in de duurzaamheid van hun productieketens. Goed inzicht is echter een basisvoorwaarde om te werken aan verbetering van de duurzaamheid. Retailers hebben als tussenpartij een invloedrijke rol in de verduurzaming van de consumentengoederenindustrie. Het is van belang dat zij zich op grote schaal verenigen en als één partij een signaal afgeven aan producenten. Dit is de meest efficiënte manier om producenten ervan te overtuigen duurzaamheidsknelpunten zichtbaar te maken én aan te pakken, benadrukt TSC in een in april verschenen impactrapport.

Duurzaamheidsknelpunten vooral in beginstadium productie

De meeste duurzaamheidsaandachtspunten, of ‘duurzaamheid-hotspots’, blijken zich aan het begin van een productieproces te bevinden: 65 procent van alle hotspots bevindt zich in de keten voorafgaand aan de fabricage, tegenover 20 procent in het fabricageproces en 15 procent in de gebruiksfase. Vooral in de productgroepen ‘fruit en groenten’ en ‘dierlijke producten’ is de impact op mens en milieu in het eerste stadium met ruim 80 procent veel groter dan in de laatste twee stadia. Bij elektronicaproducten kan juist de gebruiksfase met zo’n 40 procent wel wat duurzame stimulans gebruiken. En het fabricageproces kent vooral uitdagingen als het gaat om speelgoed en textiel.

Duurzaam hoeft niet duur te zijn

Voor alle onderzochte sectoren is er nog veel duurzame winst te behalen, stelt het rapport. Toch zijn er binnen vrijwel al deze sectoren partijen die het voortouw nemen. En met succes: grote bedrijven zoals Unilever en Dell hebben al bewezen dat zij meer duurzame producten kunnen aanbieden zonder de bijbehorende prijskaartjes te verhogen. Duurzame verpakkingen en energie-efficiënte apparaten hebben Dell en zijn klanten zelfs flinke besparingen opgeleverd.

Grote inventarisatie in komende vijf jaar

Het TSC-meetsysteem, dat retailers de mogelijkheid biedt om informatie over duurzaamheid van consumentenproducten in de keten uit te wisselen, is nu toepasbaar voor een brede set van productcategorieën. Hiermee wordt ruim 80% van de totale ecologische en sociale duurzaamheidsimpact van alle consumentengoederen afgedekt. Het streven is om in de komende vijf jaar de duurzaamheid in kaart te brengen van verkochte producten ter waarde van in totaal 1000 miljard dollar. Hiermee verwacht TSC een duurzame omslag teweeg te brengen in de consumentengoederenindustrie.


Klik hier om het volledige TSC-rapport te downloaden.


Nadere informatie: Koen Boone, LEI Wageningen UR.

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat