Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

Een elektrische deelauto helpt pieken en dalen in het aanbod van zonnestroom te bufferen, met de spotmarktprijs van elektriciteit als referentie. Zo brengt 'We Drive Solar' het 'smart grid' in de praktijk.

Het principe van dit concept is een elektrische deelauto, die door een groepje van ongeveer vier mensen geleased wordt. Als je de auto nodig hebt, geef je via een app van tevoren aan wanneer en voor hoeveel kilometers en tijd je hem wilt gebruiken. Deze informatie is nodig om te weten in hoeverre de auto-accu gebruikt kan worden om zonnestroom terug te leveren aan het net. Zo worden de auto’s onderdeel van een ‘smart grid’ en kunnen pieken en dalen in het aanbod opvangen zodat hiervoor geen fossiele stroom meer nodig is.

De bedoeling is dat er uiteindelijk een groot aantal deelauto’s in de buurt staan, zodat er altijd wel een auto beschikbaar is. In de wijk Lombok in Utrecht is dit al het geval, in andere plaatsen wordt er aan gewerkt.

De laadpaal met auto hoeft niet direct bij zonnepanelen te staan, maar energiebelasting en –heffingen worden omzeild als er een directe kabel van panelen naar laadpaal mogelijk is. Een laadpaal bij een zonnepanelendak is dus voordeliger voor We Drive Solar.

Of een auto opgeladen wordt of teruglaadt naar het net, wordt bepaald door twee factoren. Ten eerste, als de ‘lokale gridcongestie’, bepaald door de netbeheerder (Stedin, Alliander, e.d.), hoog is, wordt er opgeladen. Dit is bijvoorbeeld het geval op tijden dat de zon volop schijnt op de zonnepanelen terwijl er in de buurt weinig stroom nodig is. Ten tweede speelt de actuele elektriciteitsprijs op de Europese spotmarkt APX een rol: is die prijs hoog, dan zorgen geautomatiseerde systemen dat de auto’s aan het net gaan terugladen. Maar als het systeem ‘weet’ dat een auto gereserveerd is voor een grotere reis, gebeurt dat terugladen niet. Met dit automatische inspelen op de stroommarkt kan We Drive Solar winst maken. Het is een mooi voorbeeld van hoe besparingen mogelijk worden door nauwkeurig sturen met de prijs.

Het project Smart Solar Charging wordt uitgevoerd door een consortium onder leiding van penvoerder Utrecht Sustainability Institute en technisch projectleider LomboXnet. In het consortium werken verder de bedrijven Last Mile Solutions, We Drive Solar, New Solar, Vidyn, Jedlix en netbeheerder Stedin samen met de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht. Het onderzoek wordt ondersteund door de gemeenten Utrecht, Houten en Utrechtse Heuvelrug, Renault, Provincie Utrecht, Triodos, Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht. Het project is mogelijk dankzij een subsidie van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) Kansen voor West II, dat gericht is op het versterken van de regionale concurrentiekracht en het vergroten van de werkgelegenheid.


Voor nadere informatie, zie www.wedrivesolar.nl en www.smartsolarcharging.eu.

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat