Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

De CO2 Bank Utrecht biedt sinds 2014 bedrijven, overheden, instellingen en particulieren de mogelijkheid om de eigen uitstoot van broeikasgassen te compenseren middels duurzame projecten in de eigen regio. Zo verbindt de compenserende partij zich aan een zichtbaar en 'aaibaar' project dichtbij. De CO2 Bank Utrecht is, samen met Zeeuws Klimaatfonds en Klimaatfonds Haaglanden, aangesloten bij de onlangs afgesloten Green Deal Nationale Koolstofmarkt.

Wat is het en voor wie?

De CO2 Bank Utrecht brengt vraag naar en aanbod van regionale klimaatcompensatie bij elkaar. De partijen die compenseren betalen € 20,- per ton CO2. Met dit geld ondersteunt de CO2 Bank organisaties uit de non-profitsector. Dit kunnen sportclubs zijn, of scholen, kerken, buurthuizen. Ook zorginstellingen, musea en particuliere collectieven kunnen aanspraak maken op ondersteuning.

Hoe werkt het?

Hoe de ondersteuning vanuit de CO2 Bank Utrecht er precies uitziet hangt af van de behoefte van betrokkenen. De ondersteuning kan bestaan uit het leveren van kennis, helpen bij fondsenwerving, aanvraag landelijke subsidie (bijvoorbeeld voor verduurzamen sportaccommodaties) en/of het ondersteunen bij gezamenlijke inkoop. Ook hoort het financieel bijdragen aan het rond krijgen van de businesscase tot de mogelijkheden.

Additionaliteit

De CO2 Bank Utrecht heeft als uitgangspunt dat projecten die tot stand komen met haar hulp additioneel moeten zijn. Hiertoe werkt ze met een zogenaamde baseline, zoals ook in transities en in internationaal gecertificeerde projecten gebeurt. Een project is sowieso additioneel als het percentage projecten met een bepaalde techniek en doelgroep onder een bepaalde waarde (baseline) zit. De CO2 Bank kwalificeert projecten als additioneel als deze niet als ‘business as usual’ gezien kunnen worden. Dit bepaalt het bestuur van de CO2 Bank Utrecht ieder jaar opnieuw. Tot nu toe worden vooral projecten uitgevoerd in de gebouwde omgeving (zon-PV en LED-verlichting). In de toekomst wil de CO2 Bank Utrecht ook projecten mogelijk maken in het veenweidegebied en/of met bosaanplant en voedselbossen.

Dubbeltelling

Wanneer een partij als een sportclub of school ook subsidie ontvangt van het Rijk, kan er een (administratieve) dubbeltelling plaatsvinden: het Rijk rekent zich deze reductie toe (het verschafte er immers subsidie voor), en de CO2 Bank (en dus haar klanten) ook. De CO2 Bank vindt dit geen probleem, omdat zij door ondersteuning van sportclubs nog steeds een toegevoegde waarde heeft in de realisatie van maatregelen. Projecten zijn additioneel. Met andere woorden, door de steun die sportclubs van de CO2 Bank ontvangen, komen projecten van de grond die anders niet van de grond zouden zijn gekomen (ondanks het feit dat er subsidie beschikbaar is).

De reductie die gerealiseerd wordt door de CO2 Bank Utrecht, kan ruimte creëren om elders meer uit te stoten: het zogenaamde waterbed-effect. Als CO2 Bank Utrecht bijvoorbeeld zonnepanelen financiert, wordt minder stroom opgewekt door fossiele centrales. Die houden dan rechten over die elders gebruikt worden. De CO2 Bank Utrecht neemt dit effect niet in acht. Wel zal de CO2 Bank lobbyen voor het verlagen van het uitstootplafond.

Green Deal Nationale Koolstofmarkt

Op 11 mei 2017 is de Green Deal Nationale Koolstofmarkt ondertekend. Daarmee is het startschot gegeven voor een nationale CO2-markt. De Green Deal is een samenwerking tussen Rijksoverheid, bedrijven, natuur- en milieuorganisaties en lokale klimaatfondsen. In het bijzijn van staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu hebben 18 deelnemende partijen hun handtekening gezet.

Steeds meer bedrijven en organisaties willen hun CO2 -voetafdrukootprint reduceren. Met de komst van de Green Deal Pilot Nationale Koolstofmarkt wordt dit gestimuleerd. De Green Deal gaat de levensvatbaarheid van een nationale koolstofmarkt testen.

Deelnemende partijen Green Deal Pilot Nationale Koolstofmarkt

CO2 Matters B.V, CLM Onderzoek en Advies B.V., Climate Neutral Group N.V., Stichting CO2 Bank Utrecht, De Groene Zaak, Ondernemers voor een Duurzame Economie, Stichting Energy Valley, Essent N.V., Stichting Friese Milieufederatie, GreenSand Stock N.V., Stichting Duurzaam Den Haag, Stichting Louis Bolk Instituut, Mijnwater B.V., Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, Stichting De Natuur en Milieufederaties, Zeeuws Klimaatfonds, Zitta Biogas, ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Infrastructuur en Milieu.


Meer informatie over de CO2 Bank Utrecht en vergelijkbare initiatieven:
- CO2 Bank Utrecht, www.co2bank-utrecht.nl, Ieke Benschop (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; 030 – 2567355)
- Klimaatfonds Haaglanden, Lennart van der Linde, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; 06-21458475
- Zeeuws Klimaatfonds, Ad Phernambucq, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; 06-21428475
Meer informatie over de Green Deal Nationale Koolstofmarkt:
- Jos Cozijnsen (06-21538678), Hans Warmerhoven, Wytze van der Gaast, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat