Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

Steeds meer landen heffen een prijs op broeikasgasuitstoot. Desondanks is meer ambitie nodig om de doelen uit het klimaatakkoord van Parijs te halen. Interne CO2-beprijzing is een veelzijdige tool die deze problemen van een te lage geografische dekking en prijs deels kan oplossen.

Nog steeds valt 85% van de wereldwijde broeikasgasemissies niet onder een vorm van CO2-beprijzing. Daarnaast liggen bijna alle CO2-prijzen ver onder de niveaus zoals deze zijn voorgesteld door de High-Level Commission on Carbon Prices [1]. Deze Commissie kwam eerder tot de conclusie dat een CO2-prijs van US$40-80 per ton CO2 in 2020 en US$50-100 per ton CO2 in 2030 nodig is om de wereldwijde temperatuurstijging in te perken tot 2 graden.

Een veelzijdige tool

Door binnen het bedrijf een waarde toe te kennen aan de CO2-voetafdruk, kunnen broeikasgasemissies in financiële besluiten worden meegenomen. Hiermee helpt interne CO2-beprijzing bedrijven niet alleen om zich voor te bereiden op toekomstig (strenger) nationaal CO2-beleid, maar het stelt hen ook in staat om beter de vruchten te plukken van de energietransitie en om klimaatleiderschap te tonen. In 2017 zijn er al bijna 1400 bedrijven die een interne CO2-prijs hanteren of van plan zijn die binnen twee jaar in te voeren. Hierbij zitten meer dan 100 Fortune Global 500 bedrijven, gezamenlijk verantwoordelijk voor ongeveer US$7 biljoen aan jaarlijkse omzet.

Bedrijven hanteren een interne CO2-prijs op verschillende manieren. Danone gebruikt een interne CO2-prijs om haar klimaatdoel van CO2-neutraliteit in 2050 te halen. Het bedrijf neemt alle broeikasgassen in zijn waardeketen mee als CO2-kosten in investeringsbeslissingen. Ben & Jerry’s hanteert een prijs van US$10 per ton CO2 en gebruikt de opbrengst om koolstofarme projecten in de gehele waardeketen financieel te ondersteunen. Zo helpt het bedrijf boeren met het implementeren van strategieën om hun CO2-voetafdruk te reduceren en investeert het in zonnepanelen en laadpalen voor elektrische auto’s bij zijn panden. Niet alleen grote internationale bedrijven doen aan interne CO2-beprijzing. In Nederland heeft recentelijk een proef plaatsgevonden met een drietal Brabantse MKB-bedrijven.

Concrete stappenplan

In een nieuwe studie van Ecofys, The Generation Foundation en CDP, onlangs gepresenteerd tijdens de Climate Week in New York en op de klimaattop in Bonn, is een stappenplan opgenomen om bedrijven te helpen een interne CO2-prijs in te voeren op een best practice manier. Centraal in de studie staat een nieuw 4-dimensionaal framework dat bedrijven kan helpen bij de implementatie van hun interne CO2-prijsaanpak. De vier dimensies zijn: hoogte (niveau van hun CO2-prijs); breedte (hoeveel emissies dekt de CO2-prijs); diepte (in hoeverre beïnvloedt de CO2-prijs beslissingen binnen het bedrijf); en tijd (hoe ontwikkelen de eerdergenoemde dimensies zich in de loop der tijd).

De vier dimensies spelen een belangrijke rol in elke stap van het implementatieproces:

  • In stap 1 —het betrekken van het hele bedrijf bij interne CO2-beprijzing— is het van belang om het draagvlak voor de vorm van de vier dimensies te onderzoeken. Bij Carrefour, een grote Franse supermarktketen, werden ideeën over mogelijke ontwerpen van hun CO2-beprijzing al vanaf het begin voorgesteld aan de CEO om zo vroeg mogelijk buy-in op hoog niveau binnen de organisatie te creëren.
  • In stap 2 —het ontwerpen van het interne CO2-prijsmechanisme— is het belangrijk om een goed beeld te hebben waar de broeikasgasemissies in de waardeketen vandaan komen en welke bedrijfsbeslissingen invloed hebben op die emissies. Deze factoren bepalen onder andere het meest gepaste ontwerp voor de vier dimensies. 
  • In stap 3 —het uitrollen van de interne CO2-prijsaanpak— is het belangrijk om de juiste afdelingen binnen de organisatie te betrekken zodat de CO2-prijs ook daadwerkelijk wordt gebruikt. Bij DSM werden werknemers vanuit diverse afdelingen in de organisatie betrokken bij ontwikkeling en toepassing van een interne CO2-prijs. Dit initiatief werd sterk gesteund door onder meer de CEO en CFO.
  • In stap 4 —het monitoren en evalueren van de interne CO2-prijsaanpak— is het van belang te begrijpen hoe het prijsmechanisme heeft gefunctioneerd sinds de introductie en of het huidige ontwerp het bedrijf nog steeds in staat stelt om zijn doelstellingen te behalen. Dit resulteerde bijvoorbeeld bij Danone er in dat de interne CO2-prijs werd aangescherpt nadat het klimaatakkoord van Parijs was gesloten.

De bovengenoemde voorbeelden van bedrijven en verdere details over het ontwerpen en implementeren van een best practice interne CO2-prijs zijn te vinden in de rapporten op de website van Ecofys.

Contact: Long Lam, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


Noten

[1] Dit is een Commissie van vooraanstaande economen en klimaat- en energie-experts, voorgezeten door Nobelprijswinnaar Joseph Stiglitz en Lord Nicholas Stern.

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat