Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

In memoriam Andries Nentjes

Op 15 maart 2019 is Andries Nentjes op 80-jarige leeftijd overleden. Hij heeft grote bijdragen geleverd aan de ontwikkeling van het vakgebied van de milieueconomie en aan de toepassing van milieueconomische inzichten in de beleidspraktijk.

Zijn wetenschappelijke carrière speelde zich af aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 1979 werd hij daar hoogleraar Economie, in het bijzonder betreffende welzijnsvraagstukken bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen. In 1985 stapte hij over naar het hoogleraarschap Economie en Openbare Financiën bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en werd hij tevens hoogleraar bij de Faculteit der Economische Wetenschappen. Een belangrijk deel van zijn onderzoekswerk was gericht op de toepassing van economische instrumenten, met name verhandelbare emissierechten, in het milieubeleid. Op dat terrein heeft hij ook meerdere promovendi begeleid (onder wie Ger Klaassen, Paul Koutstaal, Yoram Krozer, Frans de Vries en Edwin Woerdman). Zijn grote maatschappelijke betrokkenheid valt onder meer af te lezen aan de diverse nevenfuncties die hij bekleed heeft: bestuurlijke functies bij de Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee (1972-1987), lid-deskundige van de Centrale Raad voor het Milieubeheer (1979-1985), medeoprichter en voorzitter van de Economenwerkgroep van het Landelijk Milieu Overleg (1980-1992), en lid van de Algemene Energie Raad (1985-1991).

In 2004 werd hij benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Ook na zijn emeritaat in 2003 bleef hij actief in de milieueconomie, met diverse publicaties en congrespresentaties. Ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van deze Nieuwsbrief, in 2017, schreef hij een mooie bijdrage waarin hij zichzelf typeerde als “een economist die in zijn hart milieuactivist bleef”. Zij die met Andries te maken hebben gehad zullen dit herkennen en hem ongetwijfeld blijven herinneren als een kritisch, geestig, vriendelijk en innemend mens.

 

Frans Oosterhuis (met dank aan Edwin Woerdman)


Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat