Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

Naar duurzame lokale heffingen

In het blad Binnenlands Bestuur heeft Arjen Schep van het Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van ­Lokale Overheden een essay geschreven over de rol van lokale heffingen in het duurzaamheidsbeleid van decentrale overheden.  Het effect ervan is volgens hem weinig onderzocht en de wettelijke kaders bevatten nog tal van beperkingen. 


De echte prijs van vlees

Als alle externe kosten in de verkoopprijzen van vlees zouden worden doorberekend, dan wordt varkensvlees 53% duurder, kippenvlees 26% en rundvlees gemiddeld 40%.Dat heeft CE Delft berekend in het rapport 'De Echte Prijs van Vlees'. De grootste schade door het produceren van vlees wordt veroorzaakt door de negatieve bijdrage van ammoniak aan de luchtkwaliteit in Nederland. De totale jaarlijkse schade ten gevolge van de consumptie van vlees bedraagt 4,5 miljard euro per jaar. De berekeningen in het rapport zijn gebaseerd op de systematiek van het Handboek Milieuprijzen dat CE Delft vorig jaar in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft opgesteld.


Afschaffen van subsidies op fossiele energie heeft beperkt effect op CO2-emissies

Het afschaffen van subsidies op fossiele energiedragers zal op mondiale schaal maar een kleine bijdrage kunnen leveren aan het bereiken van de beoogde emissiereductie van broeikasgassen. Dat blijkt uit een studie waarvan de resultaten onlangs werden gepubliceerd in een artikel in Nature. Een van de auteurs is Detlef van Vuuren (PBL en Universiteit Utrecht). 


Bio-economie groeit

Het aantal organisaties dat actief is in de Biobased Economy groeide in 2016 met 13%. De overheidsbijdrage aan deze ontwikkeling nam met 11% toe. Veel provincies zien de Biobased Economy als groeimarkt en investeren daarin. Dat blijkt uit de jaarlijkse ‘Monitoring Biobased Economy in Nederland’, waarmee  RVO.nl de voortgang peilt in Nederland. De bio-economie in Europa is aanzienlijk met 18,6 miljoen banen en een omzet van € 2,2 biljoen. Uit de gegevens tot en met 2016 blijkt dat er al meerdere bio-based toepassingen zijn, vooral op het gebied van bio-energie. Bio-based chemicaliën en materialen bevinden zich nog grotendeels in de ontwikkelfase.

 

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat