Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

Het economisch belang van mobiliteit

Hoe is dat te meten in termen van belang voor Nederlandse ondernemingen en consumenten? De ondergrens van economisch belang is wel te becijferen, maar de bovengrens lastig tot onmogelijk. Dit concludeert het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) in de notitie ‘Economisch belang van mobiliteit’. Met daarin een overzicht van de aanwezige kennis en aanbevelingen. Te downloaden via www.kimnet.nl/publicaties/notities/2018/08/09/het-economisch-belang-van-mobiliteit.


Effecten en kosten(effectiviteit) van luchtkwaliteitsmaatregelen

De afgelopen tien tot vijftien jaar heeft de Nederlandse overheid zich ingespannen om de lucht­kwaliteit in ons land te verbeteren, in aanvulling op door Europa ingezet beleid. De Algemene Rekenkamer heeft aan CE Delft gevraagd om van acht nationale maatregelen voor het wegverkeer die tussen 2006 en 2015 van kracht zijn geweest de (kosten)effectiviteit in beeld te brengen. https://www.ce.nl/publicaties/2109/effecten-en-kosteneffectiviteit-van-luchtkwaliteitsmaatregelen.


CO₂-effect van 'Anders Reizen'

Onder de vlag van ‘Anders Reizen', hebben 40 grote bedrijven met samen ca. 290.000 werknemers, ervaring opgedaan met verschillende maatregelen om de CO2-uitstoot van hun mobiliteit te reduceren. Op basis hiervan hebben ze verschillende best practices geïdentificeerd. Deze bedrijven hebben zich tot doel gesteld om de uitstoot van hun personenmobiliteit (inclusief luchtvaart) in 2030 met 50% te reduceren, ten opzichte van 2016. https://ce.nl/publicaties/2120/co-effect-van-anders-reizen.


Toelichting energiebelasting in koopkrachtramingen CPB

Het CPB is door GroenLinks verzocht om meer toelichting te geven bij het meenemen van energiebelastingen in de koopkrachtberekeningen naar aanleiding van een artikel in het Algemeen Dagblad op 2 oktober 2018. In een korte notitie geeft het CPB een toelichting hoe de energiebelasting meeloopt in de koopkrachtramingen van het CPB en waarom op deze manier, en wat de inkomenseffecten zijn van het energiebeleid in 2019.


Monetaire waardering van de ecosysteemdiensten van droge gebieden

Onderzoekers van o.a. de universiteiten van Leiden en Wageningen hebben een meta-analyse uitgevoerd van monetaire waarderingsstudies voor de ecosysteemdiensten van droge gebieden ('drylands'). Methodologische factoren blijken de verschillen in uitkomsten beter te verklaren dan de lokale sociaaleconomische en milieuomstandigheden. De auteurs pleiten daarom voor een verbetering van de monetaire waarderingsmethoden. Het artikel in het tijdschrift Ecosystem Services is hier te vinden.


Biodiversiteitsmisdrijven in eigen land: in Vlaamse savannes en Waalse regenwouden

Biodiversiteitsmisdrijven krijgen sinds enkele jaren erg veel aandacht op internationaal niveau. Dit boek, met Carole M. Billiet als editor, behandelt in primeur de sanctionering van biodiversiteitscriminaliteit in België, meer bepaald voor het Vlaamse en het Waalse gewest. De strafrechtelijke en bestuursrechtelijke afhandeling komen er aan bod, met oog voor zowel punitieve als remediërende sanctionering. Hierbij staan de concrete sanctioneringspraktijken centraal. De benadering van dit boek is interdisciplinair met aandacht voor de feiten op het terrein, een criminologische analyse, een toelichting van de ecologische draagwijdte en een aparte bijdrage met de maatschappelijke kost en monetaire waardering van biodiversiteitsmisdrijven.


Effecten van een minimum-CO2-prijs

Frontier Economics heeft op verzoek van minister Wiebes onderzocht wat de effecten zijn van een nationale minimumprijs voor CO2-emissies en van een verbod op het gebruik van kolen voor de elektriciteitsproductie. Verwacht wordt dat deze maatregelen leiden tot een aanzienlijke binnenlandse emissiereductie (26 Mton in 2030), maar dat deze grotendeels teniet wordt gedaan door een stijging van de elektriciteitsinvoer uit koolstofintensieve landen. Per saldo zou de emissiereductie in de EU in 2030 slechts 4 Mton bedragen. De elektriciteitsprijs zou stijgen met 3 euro per MWh in 2030. Het onderzoeksrapport is hier te vinden.


Koolstofimportheffingen als nieuw wapen in handelsoorlog met USA

In een artikel in het tijdschrift Nature pleiten Harro van Asselt en anderen voor ‘border carbon adjustments’ als alternatief voor ‘gewone’ importheffingen in antwoord op het protectionisme van Trump.

 

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat